top of page

Case

Erfarenheter från tidigare uppdrag – ett urval Best Practice

Arbetsförmedlingen – Utbildnings- och coachningsinsatser för

över 200 chefer, 2019

På Arbetsförmedlingen har vi de senaste två åren fått erfara hur våra insatser haft avgörande betydelse för över tvåhundra chefer. Inom ramavtalet Ledarskap och kommunikation har vi utbildat hundra chefer i den mycket framgångsrika insatsen "Fördjupade samtalsfärdigheter" med redovisat mätbara resultat och effekter. Insatsen som kombinerade teori, coaching och träning i vardagen bestod av 7 moduler om en uppstartsmodul, fyra moduler med specifika teman inom samtalsteknik samt två ytterligare fördjupningsmoduler, där chefen själv hade möjlighet att välja fokusområden.

 

Sedan januari i 2019 fick chefer över hela landet chefsstöd och coaching i AF:s stora omställningsprocess, då flera tusen medarbetare sades upp och hundratals kontor stängdes ner. Insatsen koordineras i samverkan med AF:s ledning, Trygghetsstiftelsen och tre andra leverantörer av olika typer av stöd för chefer och medarbetare.

Kriminalvården – omfattande program som stöd i organisationsförändringar, 2016-2018

I april 2016 vann vi tilldelning för Chefscoachning och Ledarskapsprogram på Kriminalvården. Ännu ett statligt verk under stor förändring. Chefsstöd för individer och grupper avropas löpande. Konkreta exempel på insatser som bidragit till påtagliga resultat är coachning inför huvudkontorets ombyggnad till aktivitetsbaserat kontor, ett ettårigt ledarskapsprogram som involverade hela IT-avdelningens 19 chefer inför stor digital transformation, organisations-utvecklingsstöd och teamcoachning i det stora förändringsprojektet Modern Frivård, samt ett omfattande skräddarsytt Ledarskapsprogram under 2018 för samtliga 36 Kriminalvårdsinspektörer i region Syd som bidrog till ett bättre coachande ledarskap och till större personlig effektivitet.

Migrationsverket – coachning för chefer och medarbetare i en teambaserad organisation, 2015

2015 fick Kommuncoacherna ensam tilldelning på Migrationsverket för tjänsten ”Chefscoachning för individ och grupper. Inför 2019 vann vi ånyo den nationella upphandlingen som nu förutom chefer även inkluderar medarbetare. Migrationsverket har genomgått en genomgripande organisationsförändring från funktions- till processdriven organisation, varit tvungen hantera den omfattande flyktingtillströmningen 2015, bytt GD och befinner sig för närvarande i en tuff omställningsperiod.

 

Vårt konsultteam över hela landet har framgångsrikt arbetat både med teamcoachning och individuella coachingprocesser. För närvarande gör vi flera genomgripande insatser för HR-partners och Planeringsavdelningen för att skapa underlag till att jobba effektivare med Verkets 300 teamledare och team utifrån ett systemdrivet perspektiv. Vi har även startat Chefsforum för enhetschefer i region mitt med syfte att skapa ett organisatoriskt lärande och dela erfarenheter. Enhetscheferna får i detta forum möjlighet att reflektera över och integrera den nya ledningsfilosofin praktiskt i sin vardag samt att utveckla ledarskapet tillsammans.

Äldreliv Nordost – chefs- och medarbetarstöd i sex kommuner, 2011

KC Group, då Kommuncoacherna startade sin verksamhet 2011 i form av ett konsortium/konsultnätverk som levererade individuellt chefsstöd samt teamcoachning i det 3-åriga ESF-projektet Äldreliv Nordost.

 

Projektet omfattade ca 3000 anställda i sex (6) av Stockholms norrortskommuner och inkluderande 50 privata vårdgivare. Kommuncoachernas insatser för totalt 385 personer fick genomgående mycket goda resultat och omnämndes i slutrapporten som den mest effektiva insatsen i projektet. Speciellt teamoachinginsatserna hade skapat stor skillnad för vårdteam och ledare inom vårdföretaget Carema som under projektets gång varit utsatta för mediedrev i den s.k. Carema-skandalen.

KONTAKTA OSS

Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner,
VD
annika@kc-group.se

0705 600 324

Annacarin Nilsson,
Ansvarig för kvalitetssäkring & verksamhetsutveckling
annacarin@kc-group.se

070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
  • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page