top of page

DuoCoaching

DuoCoaching är en målstyrd process med fokus på samspel

DuoCoaching är en målstyrd och framåtsyftande process, med syfte att stärka samspelet mellan två individer. En duo kan vara två personer i delat ledarskap, en överordnad och en underordnad, en linjechef och en projektledare eller två kollegor. I Duo Coaching är inte fokus på individerna i sig utan på det gemensamma ”vi” som ska verka även om både duon och individerna utvecklas under processen.


DuoCoaching används med fördel proaktivt för ökad samverkan i duon men metoden kan också användas vid samarbetsproblem eller vid introduktion av nya medarbetare. Vinster är ökad strategisk ledning, ökat engagemang, bättre feedback, effektivare samarbete.

Metodik

DuoCoaching är en lösningsorienterad samtalsmetodik som genom kraftfulla frågor och konstruktiv feedback syftar till att stärka samspel och samarbete.

 

Metodiken följer International Coach Federations (ICF) riktlinjer och specifika process med 8 kärnkompetenser och ICF:s etiska riktlinjer. Ett flertal av KC Groups konsulter är utöver sin grundläggande ICF-certifiering även certifierade i DuoCoaching.

 

KC Group har utarbetat en kvalitetssäkrad coachingprocess som utgår från professionella matchningssamtal och inventering av behov, mål, utmaningar, styrkor och förväntningar.

Genom en samarbetsprofil medvetandegörs duon om deras naturliga beteende- och kommunikations-stilar. Det gör att de snabbt kan fokusera på vad det är som får samarbetet att fungera. Duon formulerar gemensamma mål och lyfter fram de kvalitéter som var och en av dem har. En agenda skapas med gemensamma prioriteringar vilket skapar hållbarhet i samarbetet.

DuoCoachens roll

I DuoCoaching jobbar du tillsammans med en professionell coach i ett ”partnerskap”. Coachens roll är att hålla samtalet innanför uppsatta mål och ramar, och inom denna kontext vara stöttande, pådrivande och effektiv. Du får kontinuerlig feedback och utmanas till reflektion, hjälp att finna nya perspektiv och konkreta handlingsvägar.

DuoCoachingprocessen följer ICF:s etiska riktlinjer och är konfidentiell.

Användningsområden

Medarbetare
 • Vid introduktion av nya medarbetare

 • När kollegor vill kommunicera effektivare

 • För att öka lönsamhet, försäljning och resultat

 • För att lösa befintliga samarbetsproblem

Ledarskap

 • Bättre strategisk ledning av individer

 • Utveckling av ledarskap och coaching

 • Underlättar konstruktiv feedback


Individuell utveckling

 • Enklare samarbete med andra

 • Större förmåga att se sina personliga styrkor

 • Kunskap över hur mitt beteende påverkar andra

Resultat av DuoCoaching

Ökad samarbetsförmåga.

 • Ökad samsyn.

 • Ökad förmåga till organisatoriskt lärande.

 • Förbättrad förmåga att nyttja olikheter.

 • Ökad motivation och energi.

 • Ökad effektivitet.

Är du intresserad av DuoCoaching? Fyll i intresseanmälan nedan.

KONTAKTA OSS

Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner,
VD
annika@kc-group.se

0705 600 324

Annacarin Nilsson,
Ansvarig för kvalitetssäkring & verksamhetsutveckling
annacarin@kc-group.se

070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
 • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page