top of page

Gruppcoaching

En målstyrd grupp-process med ledarskapet i fokus

Coaching bygger på en lösningsfokuserad samtalsteknik som innefattar kraftfulla frågor med tydligt syfte, kombinerat med väl avvägd feedback. Till skillnad från individuell chefscoaching så arbetar du här med att utveckla ditt ledarskap i grupp. Syftet är att via en strukturerad process skapa utrymme för lärande och erfarenhetsutbyte i chefs- och ledarskapsfrågor. Utifrån detta övergripande syfte skapar varje grupp sin egen specifika målsättning och handlingsplan.

Vad är chefscoaching i grupp?

Till skillnad från individuell chefscoaching så arbetar du här med att utveckla ditt ledarskap i grupp. Syftet är att via en strukturerad process skapa utrymme för lärande och erfarenhetsutbyte i chefs- och ledarskapsfrågor. Utifrån detta skapar varje grupp sin egen specifika målsättning och handlingsplan.

Gruppmetodik utgår från coaching och reflekterande samtal i grupp.  Det ger en förstärkt upplevelse av det man själv uttrycker, samtidigt som man tar del av andras tankar och upplevelsergenom t ex coachledda reflekterande samtal för organisatoriskt lärande. I gruppcoaching ges stort utrymme för reflektion, erfarenhetsutbyte och lärande av andra. Du får hjälp att formulera strategier och precisera mål, reflektera, få struktur på tankar och idéer, finna nya perspektiv, få insikt kring beteenden och styrkor och tillsammans i grupp undersöka möjliga lösningar på specifika problem och utmaningar.

Lämpligt antal deltagare i gruppcoaching är mellan 3 – 9 deltagare. Deltagarna kan komma från olika enheter och behöver inte utgöras av en egen arbetsgrupp eller ett team. Gruppcoachingen inleds alltid med en digital inventering, där alla deltagare får svara på frågor kring behov, önskemål, utmaningar och förväntningar.

Coachens/handledarens roll

Gruppcoachingen leds av en (1) certifierad coach som matchats utifrån gruppens specifika sammansättning och utmaningar. Under coachingprocessen fungerar coachen som en samarbetspartner som är stöttande, pådrivande och utmanande. Coachens roll inbegriper också att hålla samtalet inom ramen för överenskomna mål och syften.

Digital lärplattform

Insatsen kan med fördel kopplas till den digitala lärplattformen Good2Great med självskattning, fördjupningsmaterial, videolänkar, chattforum och utvärderingar.

Resultat

En coachningprocess kan t ex resultera i;

  • Ökad förmåga att leda och inspirera medarbetare i vardagen samt till ökad självmotivation.

  • Ökad förmåga att kommunicera mål och strategier.

  • Ökad medvetenhet om de egna styrkorna och hur du kan använda dem effektivt.

  • Bättre hantering av olika stressfaktorer och stressande situationer.

  • Bättre genomförande av presentationer, anföranden och möten.

  • Ökad motivation och energi.

  • En starkare och tydligare ledarroll.

  • Förståelse för verktyg som kan användas för att själv coacha medarbetare.

Är du intresserad av chefscoaching i grupp? Fyll i intresseformuläret nedan.

Metodik

  • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

KONTAKTA OSS

Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner,
VD
annika@kc-group.se

0705 600 324

Annacarin Nilsson,
Ansvarig för kvalitetssäkring & verksamhetsutveckling
annacarin@kc-group.se

070 731 34 73

Besöksadress
Postadress

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page