top of page

Chefsutbildning för operativa chefer/2 nivåer

Kraften börjar med dig - nivå 1

Programmet riktar sig till dig, första linjens chef med totalansvar för verksamhet, personal och ekonomi samt med cirka ett års erfarenhet av chefskap. Här får du grundläggande teorier, kunskap och träning med fokus att leda och utveckla din verksamhet. Höja din medvetenhet om dig själv i samspel med dina medarbetare. Ökad insikt om olika handlingsalternativ och förmågan att agera utifrån medvetna val i ledarskapet.

Innehåll

 • kunna beskriva och definiera ditt uppdrag  

 • beskriva hur en chef kan företräda din organisation kopplat till attraktiv arbetsgivare

 • ökad kunskap i skillnad mellan utöva chefskap och ett tillitsorienterat ledarskap

 • ökad kunskap i att utveckla den egna arbetsplatsens kultur och struktur

 • definiera det egna chefsuppdraget

 • definiera och urskilja att vara chef i en komplex organisation med många professioner

 • definiera intressenter kopplat till chefsuppdraget

 • definiera kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och förändringsledning i chefsuppdraget

 • definiera och urskilja dilemman i chefskapet
   

Utbildningsform 

I programmet varvas teoretiska inslag med praktisk tillämpning. Programmet kompletteras även med en online-lärplattform där deltagaren får tillgång till kursens upplägg, information samt fördjupande material och övningar.

Arbetet under programmet bygger på hög interaktivitet och deltagarna förväntas göra hemuppgifter mellan modulerna. Deltagarna kommer arbeta i lärgrupper. Programmets utformning förutsätter ett aktivt deltagande och närvaro vid alla tillfällen.

Du skapar utveckling - Nivå 2

Programmet riktar sig till dig med totalansvar för verksamhet, personal och ekonomi, första linjens chef med cirka tre års erfarenhet av chefskap. Här får du fördjupade teorier, kunskap och träning med fokus på aktivt ledningsgruppsarbete och möjlighet att utveckla din verksamhet. Öka din medvetenhet om dig själv i samspel med dina medarbetare. Ökad insikt om olika handlingsalternativ och förmågan att agera utifrån medvetna val i ledarskapet.

Innehåll

 • ökad förmåga att företräda din organisation kopplat till attraktiv arbetsgivare

 • ökad förmåga i praktisk handling att utöva chefskap och ett tillitsorienterat ledarskap

 • ökad förmåga att utveckla den egna arbetsplatsens kultur och struktur

 • ökad förmåga att bidra aktivt i ledningsgruppsarbetet

 • ökad förmåga i att praktisk handling sätta och följa upp mål

 • ökad förmåga i att hantera en komplex organisation med många professioner

 • ökad förmåga att hantera intressenter kopplat till chefsuppdraget

 • ökad förmåga i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och förändringsledning

 • ökad förmåga att i praktisk handling hantera dilemman i chefskapet
   

Utbildningsform 

I programmet varvas teoretiska inslag med praktisk tillämpning. Programmet kompletteras även med en online-lärplattform där deltagaren får tillgång till kursens upplägg, information samt fördjupande material och övningar.

Arbetet under programmet bygger på hög interaktivitet och deltagarna förväntas göra hemuppgifter mellan modulerna. Deltagarna kommer arbeta i lärgrupper. Programmets utformning förutsätter ett aktivt deltagande och närvaro vid alla tillfällen.

KONTAKTA OSS

E-post
Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner, VD
annika@kc-group.se

 

Telefon:

0705 600 324

Annacarin Nilsson
KAM & Kvalitetsansvarig
annacarin@kc-group.se

 

Telefon:
070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
 • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page