top of page

Medledarskapsprogram

KC Group har sin pedagogiska utgångspunkt i ledarskapsutveckling. I samband med utökad verksamhet så har också program för medarbetare efterfrågats och idag genomför vi ett flertal olika insatser och program för medarbetare.

Vi har valt att kalla medarbetare för medledare, och därmed programmen för medledarskaps-program. Detta eftersom att medarbetare ofta beskrivs, som passiva, några som ska ledas, motiveras, hållas informerade, lugnas etc. Om vi ska skapa aktiva, ansvarstagande och engagerade medarbetare, är det också nödvändigt att se på medarbetarna som aktiva utifrån roller, uppfattningar, utmaningar och behov. Skillnaden mellan ett kontrollsystem och ett tillitssystem är just den grundläggande inställningen till människans natur, som passiv alternativ som aktiv, enligt Deci och Ryan, som utvecklat Self-Determination Theory (SDT). Teorin som utgår från kopplingen mellan personlighet, mänsklig motivation och optimal funktion och förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta ansvar, motivera och utveckla sig själva.

 

SDT och det coachande förhållningssättet utgör fundamentet i vår pedagogiska grundsyn och filosofi. Det är en framåtriktad, målstyrd och implementerande grundsyn, som fokuserar på det positiva och det som fungerar. Den bygger på övertygelsen om alla människors lika värde, att alla kan, vill bidra och göra skillnad. Vi tror att nya kunskaper måste kompletteras med träning, reflektion och erfarenhetsutbyte för att verklig utveckling/förändring ska ske i vardagen. Vår pedagogik är väl genomarbetad och beprövad, baserad på psykologen David A. Kolbs fyra lärstilar Upplevelse, Reflektion, Abstraktion och Tillämpning. En central del av våra utvecklingsprogram är hämtad från tvärdisciplinär forskning med affektiv och social neurovetenskap, positiv psykologi, system- och motivationsteori samt modern utvecklingspsykologi inklusive vuxenutveckling med ursprung från framför allt Harvard.

 

För medarbetare erbjuder vi:

  • Individuell coaching

  • Gruppcoaching

  • Teamcoaching

  • Specialanpassade medledarskapsprogram

  • Forum för organisatoriskt lärande

  • Handledning

KONTAKTA OSS

Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner,
VD
annika@kc-group.se

0705 600 324

Annacarin Nilsson,
Ansvarig för kvalitetssäkring & verksamhetsutveckling
annacarin@kc-group.se

070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
  • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page