Metoder och verktyg

Våra coacher och konsulter förfogar över och har erfarenhet av en mångfald av verktyg och metoder - alltid med förankring i senaste forskningen kring ledarskap och coaching. Därutöver har samtliga egen chefserfarenhet och spetskompetens inom olika områden där de som mervärde kan ge stöd, verktyg och nya perspektiv. 


Inför varje enskild insats gör vi en behovsinventering, och i samverkan med kund väljer vi lämpliga metoder och verktyg. 

EXEMPEL
Individuell chefscoaching

Vid individuell chefscoaching utgår vi ifrån de 11 kärnkompetenser och färdigheter som branschorganisationen International Coach Federation baserar professionell coaching på. 
Att samtliga våra coacher är ICF-certifierade är en garanti för erfarenhet och professionell metodik. 

Teamcoaching

Kommuncoacherna har efter noggrann utvärdering valt att arbeta med en internationellt välbeprövad, forskningsbaserad och validerad metod för att få olika arbets-, personal- och chefsgrupper att utvecklas till samsynta och självgående team med hög tillit, transparens och effektivitet – TCI-metoden. Metoden har utvärderats på över 2000 team i 20 länder.  Metoden och tillhörande fyra kartläggningsverktyg är utvecklade av samarbetsföretaget Team Coaching International (TCI) i USA. 

Spelbaserat lärande/gamification

Kommuncoacherna erbjuder innovativa och flexibla lärformer via Change Pro Simulation, ett världsledande verktyg och metodik inom förändringsledning där deltagarna engageras i 
s.k. gamification / spelbaserat lärande. Syftet med att använda spelbaserat lärande är att på ett innovativt, lustfyllt sätt, genom en simulering, förtydliga problem och möjligheter inom förändringsledning, samt skapa en starkare medvetenhet, diskussion och förenkling av annars komplexa definitioner och teorier. 

Andra exempel

Andra exempel på metoder som vi använder är UL, UGL, Klart Ledarkap, Clear Language, Förändringens fyra rum, Ofmans Kärnkvadranter, Coveys Påverkanscirkel, samt olika Feedback-modeller och samtalsmodeller för fördjupade och coachande samtal. Våra konsulter är även certifierade i olika typer av kartläggningsverktyg för grupper och team samt beteende- och personlighetsanalyser som exempelvis Mebook, Teambook, GDQ, MBTI, DISC, Strengths Finder mfl.

Kontakta oss för mer information!
 

KONTAKTA OSS

Skicka ett meddelande!

Tack för att du kontaktar oss!

Annika Röckner,
VD
annika@kc-group.se

0705 600 324

Annacarin Nilsson,
Ansvarig för kvalitetssäkring & verksamhetsutveckling
annacarin@kc-group.se

070 731 34 73

Besöksadress
Postadress
  • LinkedIn

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer