top of page

Återhämtningsturné - för personal inom vård och omsorg


KC Group har valt ut några av våra främsta experter inom hälsa och välmående på jobbet. Vi har låtit dem designa en dag för våra hjältar inom vård- och äldreomsorg. En dag som syftar till ökad arbetsglädje och minskad sjukfrånvaro. Dagen med uppföljning är utformad för att berättiga till Regeringens återhämtningsstöd som uppgår till 1, 5 miljarder SEK totalt 2023, för regioner och äldreomsorg att ansöka om. OBS: Sista ansökningsdagen 2023 är 21 februari. KC Group hjälper dig med ansökan till socialstyrelsen. Samtliga kommuner som KC Group har hjälpt med ansökan har fått sökta medel.

Hösten 2021 startade KC Group konceptet Återhämtningsdagarna för 2 800 chefer och medarbetare inom vård och omsorg. Det genomfördes inom sex kommuner runt om i Sverige. 2022 genomförde åtta expertteam inom hälsa och hållbarhet från KC Group, 309 Återhämtningsdagar. De träffade totalt 8 000 medarbetare inom 24 kommuner, från Åsele i Norr till Ljungby i Söder. De mötte också 800 chefer och ledare inom olika verksamheter. Återhämtningsdagarna fick genomgående mycket goda utvärderingar. Syftet med Återhämtningsdagen är att öka medvetenhet om hur vi skapar hälsa och hållbarhet i arbetslivet. Dagen bjuder på energi, inspiration, reflektion och gemenskap. Teamen visar på konkreta arbetsmetoder och verktyg som kan bidra till att minska sjukfrånvaro samt stärka medarbetare och chefer/ledare i sin utveckling vad gäller hälsa och hållbarhet KC Group erbjuder nu stolt Återhämtningsdag 2.0, där vi utifrån 11 600 deltagares och chefers input, om styrkor och förbättringsförslag, utvecklat konceptet ytterligare. Till de kommuner som genomfört Återhämtningsdagar kan KC Group nu i samverkan med er erbjuda nästa steg, i form av en Återkopplingsdag. ​ Följ oss gärna i sociala medier under #viåterhämtarsverige. ​​

Kontakt

Projektansvarig Elisabeth Adriansson Sandberg Tel: 070 20 00 314 Mail: elisabeth@kc-group.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page