top of page

Att bygga TILLIT - kan vara lättare än du tror

Uppdaterat: 28 juni 2022

KC Group besöker även i år Almedalen. Denna gång i samarbete med Trust Coach, Academy for Coaching Excellence och ElinderSten Arkitekter. Ämnet för i år är tillit. Tillit har sedan 2016 varit ett modeord inom ledning och styrning. Sedan 2020 driver Arbetsgivarverket - Swedish Agency for Government Employers Tillitsinitiativet för att ledare i staten ska få stöd i att utöva ett tillitsbaserat ledarskap. Läs mer här.

"Allt har en skönhet, men det är inte alla som ser det" sa Konfucius, 551-479 f.Kr.


Ordet tillit är en palindrom, dvs det blir likadant om du läser det framlänges eller baklänges, betyder att lita till. Det svenska ordet är på många sätt en förebild för ordets innebörd i och med att det blir samma sak åt båda håll. En förutsättning för tillit är just att den går åt båda håll. Vi kan heller inte vänta på att få tillit för att den ska uppstå utan vi behöver vara villiga att visa tillit om den ska finnas.


I mer vid bemärkelse kan tillit definieras som att:

  • tro på en persons integritet, förmåga eller karaktär,

  • tro att någon är bra och ärlig och inte kommer att skada dig,

  • att tro att något är tryggt och pålitligt.

Vi förlitar oss på att det finns tillit i våra relationer så att vi kan samarbeta, samverka och bygga ett liv tillsammans. Detta är sant oavsett om vi är på jobbet eller hemma: Tilliten är "kittet" som håller oss samman på ett sätt som är kreativt, möjliggörande och värdefullt.


Vad står i vägen för tillit? Varför är den så skör att meningsskiljaktighet eller konflikt kan "förstöra" den? Kan det kan vara så att svaret ligger i hur vår hjärna är utformad?


Enligt nyare vetenskaplig forskning har vår hjärna inte förändrats mycket på 100 000 år.

Det förflyttar oss till förhistorisk tid: Vad var vi mest intresserade av vid den tiden?

Jo, överlevnad. Och här är där Negativ Påverkan kommer in.


Negativ Påverkan är vår hjärnas tendens att leta efter nöd före nöje, fara före fröjd.

Negativa minnen tenderar att stanna kvar längre än positiva och de verkar hålla kvar vårt intresse. Har du tänkt på hur lite litteratur som ägnas åt lyckliga barndomar? Arbete med underbara människor etc? Det är först under det senaste decenniet som positiv psykologi har fångat mänsklighetens uppmärksamhet allt mer.


Antagandemodellen

Det finns en väg ut ur ständig Negativ Påverkan! Det kräver dock att vi är intresserade av att flytta vår uppmärksamhet till vad som går rätt och är bra, snarare än vad som går fel i våra relationer. Det betyder inte att vi antar en "rosaskimrande världsbild" och vägrar att erkänna svåra samtal eller konflikter. Utan det kräver att vi sätter dem i annat perspektiv och det är här en utökad definition av tillit kommer in.


Föreställ dig för ett ögonblick att du och jag har kontroll över hur vår hjärna utvecklas. Det är precis vad neurovetenskapen funnit att vi kan. Vi kan bygga synapser som stärker hjärnans förmåga att återhämta sig efter svåra interaktioner.


Innan vi tittar på hur man gör detta, låt oss dela en modell som visar hur vår hjärna bygger upp vår verklighetsuppfattning. Vi kallar den Antagandemodellen.

Enligt denna modell formas de bevis vi hittar (i ruta 2) av det antagande vi har (i ruta 1). Precis som en sökmotor där du skriver in en mening, ett antagande, så får du bara upp de träffar du söker efter. Bevisen formar sedan i sin tur hur jag beter mig (ruta 3) och följaktligen påverkar mitt beteende hur andra personer beter sig i min närvaro. Du kan troligen precis som jag minnas något tillfälle där du låtit de bevis du samlat kring en person påverka hur du förhåller dig till hen. Bevisningen stimulerar på så sätt vår respons i olika situationer. Den intressanta frågan blir här, hur gör jag då för att förändra detta?


Den Gröna Linsen

Vi menar att för att förändra hjärnan genom att skifta fokus för din uppmärksamhet från ett paradigm (Negativ Påverkan) till ett annat krävs medveten träning i tillit, detta nya paradigm kallar vi Den gröna Linsen.


Därför kan en mer utökad definition av tillit vara:

"Att se vem den andra personen verkligen är, oavsett vad de skulle kunna göra."


Naturligtvis skulle vi vilja se Den gröna Linsen i kontexten av arbete och privat. Initialt uppmuntrar vi till att inte använda den var som helst utan ordentlig träning. Precis som vi tränar övriga muskler behöver vi även träna upp hjärnans förmågan. Det kan dock vara så att en av de kompetenser vi alla behöver bygga upp är förmågan att skapa förutsättningar för tillit var vi än befinner oss. Det här är en gåva vi kan ge varandra eftersom det inte finns något värre än att höra orden "Jag litar inte på dig" komma från en annan person.


Å andra sidan finns det inget bättre än att höra "Jag litar på dig." Eller, under en jobbig konversation, höra: "Jag litar på dig: och med tanke på det förstår jag bara inte varför du gjorde detta".


Hur skulle det vara att byta från Negativ Påverkan till Den Gröna Linsen?

Från Tvivel till Tillit?


Kontakta oss gärna på KC-Group om du vill veta mer eller besök oss på något av våra seminarier i Almedalen:

https://almedalsveckan.info/program/65415

https://almedalsveckan.info/program/65422

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page