Att skapa tillit mellan ledare och medarbetare

I en studie på Stockholms Universitet om Kommunikativt ledarskap har Annacarin Nilsson, chefscoach och chefsutvecklare på Kommuncoacherna, undersökt ledarskapets kommunikation över tid i organisationer. Hon har tittat på hur kommunikationen sett ut, vilken typ av kultur den skapat, vilka behov den mött samt vilka kompetenser och färdigheter som har varit viktiga. Vad som framgått är att det Nya Ledarskapet möter helt nya behov som kräver helt nya kompetenser och färdigheter.


Eftersom det Nya Ledarskapet fokuserar på det mellanmänskliga mötet mer än tidigare är en av de centrala kompetenser som efterfrågas förmågan att skapa tillit. Läs hela artikeln här...

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer