top of page

Bli en bättre ledare genom att träna din emotionella intelligens

Uppdaterat: 13 okt. 2021

Behöver du alltid visa dina känslor för att vara en bra chef och ledare med hög EQ, Emotionell Quotient (Emotionell Intelligens)? Vi hör ofta att vi ska bli mer öppna med våra känslor men hur skulle det bli om alla kontinuerligt rapporterade öppet vad de känner (Lance Workman, 2021). KC Groups chefsutvecklare och chefscoach Eva Linges inlägg om ledarskap och EQ.

Att styras av känslor är inte alltid en bra strategi. Men med fördjupad förståelse för vad som driver människors agerande i olika sociala situationer till exempel i förändring och konflikter så ökar dina chanser att påverka dig själv och andra på ett framgångsrikt sätt.


En nyckel till att förstå andra är att lära känna dig själv. Ett första steg kan vara att förstå våra grundläggande känslor. Forskning visar enligt Robert Plutchik. att vi har åtta grundkänslor: glädje, självförtroende, rädsla, överraskning, sorg, motvilja, ilska och förväntan.


Känslor påverkar dig och andra hela tiden genom vår kommunikation, både verbalt och icke-verbalt genom ansiktsuttryck, kroppshållning, röstläge och beröring. Det händer att man bara känner en jättestark känsla i en situation, men man förstår inte vad man känner. Någon gråter när hon eller han är glad eller så blir man arg när det egentligen är rädsla man känner. Vilka känslor styr dig? I vilka situationer, när och hur och varför?


Reflektion, metatänkande och träning hjälper dig att förstå och öka ditt självledarskap. Med fördjupad självinsikt om dina egna känslor, kan du också bli bättre på att förstå andra om hur du möter dem där de är. Att lära sig att fånga upp sina egna och andras känslor gör att du vet vad du ska uppmärksamma för att sedan hantera det eller låta bli. Det finns alltid ett val.


Jag som coach träffar många som har problem som ”skaver” på något sätt där coaching fungerar som ett bra verktyg till att snabbare komma till insikt om vilka känslor och behov som ligger bakom.


Eva Linge är chefsutvecklare och ACC coach (International Coach Federation) på KC Group i Region mitt. Hon har 35 års erfarenhet som chef och projektledare på Ericsson inom logistik och mjukvaruutveckling där hon haft många olika befattningar och verkat operativt, strategiskt, inom Sverige och globalt.


Eva är från början en ekonom med teknisk kompetens som efter sin chefskarriär har kompletterat sina chefserfarenheter med kunskaper från universitetsstudier inom beteende-vetenskap och evolutions psykologi. Evas spetskompetenser förutom Professionell chefscoaching och mentorskap är förändring- och självledning, projektledning och effektivitet.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page