top of page

Chefen som friskfaktor

Uppdaterat: 3 sep. 2021

Chefer och ledare har en stor påverkan på medarbetarnas hälsa och välmående, och därmed också hur de presterar. Traditionellt arbetsmiljöarbete fokuserar på olika problem och risker som leder till fysisk och psykisk ohälsa – riskfaktorer. Ett hälsofrämjande ledarskap är ett mer offensivt arbete med att främja och förstärka det som redan fungerar bra. Friskfaktorer är de som bidrar till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö, där den psykiska hälsan främjas, så att medarbetarna kan uppfylla sina och arbetets mål över tid. Nu när många planerar för en successiv återgång till kontoret, är det ett gyllene tillfälle att samla teamet och prata om hur ni vill ha er sociala och organisatoriska arbetsmiljö i det ”nya normala”. Ing-Marie Bergqvist arbetar som ledarutvecklare för KC Group delar här med sig av några friskfaktorer som har stor påverkan på medarbetarnas hälsa.

I två forskningsprojekt 2008 till 2013 tog forskarna Eva Vingård och Magnus Svartengren fram dessa friskfaktorer för första gången. Det ena var för privat och det andra för offentlig verksamhet. Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) och Arbetsmiljöverket har nu definierat och skrivit om dessa friskfaktorer i en kunskapsöversikt (2021). Ta del av av underlaget här.


Några viktiga friskfaktorer är:


1. Ett tillitsfullt ledarskap

Chefens handlingar skapar tillit hos medarbetarna, vilket gör att de känner trygghet och kan fokusera maximalt på sitt uppdrag. Chefen är tillgänglig, oavsett om man arbetar på distans eller på kontoret. Om det behövs, så hjälper chefen till med i att prioritera bland arbetsuppgifter. En förutsättning för att lyckas med detta, är att varje chef ansvarar för ett rimligt antal medarbetare. Då är det möjligt att ge det stöd och den omtanke som varje medarbetare behöver.


2. Delaktighet och kommunikation

Chefen uppmuntrar medarbetarna till dialog och att komma med nya idéer och framföra synpunkter – även om de är kritiska. Det finns formella forum som till exempel arbetsplatsträffar, för att skapa engagemang och delaktighet. Det finns också möjlighet till informella möten för mer spontana samtal. Chefen ger kontinuerlig positiv feedback och konfronterar medarbetare som inte fullgör sitt uppdrag eller agerar i linje med den fastställda värdegrunden.


3. Mål och värdegrund

Det finns tydliga mål, både för organisationen och för arbetsgruppen, om vad som för-väntas. Målen är konkreta, mätbara och accepterade och de följs upp kontinuerligt. Det finns en uttalad värdegrund som hålls levande i det dagliga arbetet. Chefen är en förebild och lever som hen lär. Roller och ansvar är tydliga och medarbetarna behandlas rättvist.

Genom att kontinuerligt kartlägga och utveckla det som redan är bra, kan du som chef främja medarbetarnas hälsa, välmående och prestation, och därmed skapa en attraktiv arbetsplats. Ledarskapet är den viktigaste friskfaktorn, där du som chef och ledare har en så stor påverkan på de andra friskfaktorerna. De stämmer väl överens med det utvecklande/transformativa ledarskapet, (Bass 1998) vilket enligt forskningen är den ledarstil som har mest gynnsam effekt på både individ och organisation.


Läs mer om forskningen på friskfaktorer på Sunt Arbetslivs hemsida.Ledarskapet - den viktigaste friskfaktorn

Du som chef och ledare har en stor påverkan på friskfaktorerna. Vill du/ni få stöd och hjälp i ditt arbetsmiljöarbete? Kontakta oss på KC Group. Vi är utbildningsleverantör till AFA Försäkring, vilket gör att ni kan få ekonomiskt bidrag för arbetsmiljöutbildningar. Det gäller alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda. Vi har också möjlighet att arbeta hälsofrämjande med den bidragsberättigade insatsen PROACT by KC Group, för individer i riskzonen som vill arbeta proaktivt med sina friskfaktorer. Läs mer här... av Ing-Marie Bergqvist


Ing-Marie Bergqvist är ICF Associated Certified Coach (ACC) och diplomerad i från Gestaltakademins fyra-åriga utbildning i Ledarskap och Organisation. Hon är även certifierad handledare och handledarutbildare från Försvarshögskolan i Utvecklande Ledarskap (UL).

Hon studerar nu också en Master inom Arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle.


I botten är Ing-Marie civilekonom. Därtill har hon lång egen chefserfarenhet bl a på PostNord. Ing-Marie har ett starkt affärs- och verksamhetsfokus kombinerat med ett genuint intresse för människor. Hennes drivkraft är att bidra till hållbara ledare i hållbara organisationer, där mångfald ses som en tillgång.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page