top of page

Cirkeln är sluten

Uppdaterat: 27 sep. 2021

Skådespelaren som blev socionom och landade som organisationskonsult.


Är rollen det mest centrala i våra liv?

Är det rollen som spelar vad vi gör?

Är det vad vi gör som gör rollen?

Är det rollen som avgör vad vi gör?


KC Groups organisationskonsult Lars Jonjack, är utbildad socionom med en bakgrund som skådespelare, något han har stor användning för i sitt arbete som organisationskonsult. "Jag kallar mig praktisk beteendevetare. En skådespelare ska ju kunna gestalta och spela en karaktär, en person, då måste man veta hur personen beter sig." Läs Lars inlägg om hur han använder sig av sin teaterkunskap inom organisationsutveckling.

När jag började arbeta som organisationskonsult med organisationsutveckling blev det mycket sökande efter metoder som jag ville arbeta med. Systemteori var något som följde med mig från socionomutbildningen. Jag upptäckte att det systemiska tänkandet också fanns inom coachning, handledning och organisationsutveckling. Efter några års sökande och förkovran upptäckte jag ”Organisatorisk Rollanalys (ORA), som bygger på systemisk och psykodynamiskt tänkande. Det var som att knyta ihop säcken. Genom de olika branscher jag arbetat inom så har det alltid funnits en röd tråd - mänskliga relationer och beteendet.


Organisatorisk rollanalys (ORA)

När man beskriver organisatorisk rollanalys pratar vi om roll. Roller förekommer i privatlivet, arbetslivet och i hela samhället. I det privata kan man, t ex, tala om föräldrarollen och inom arbetsmarknaden om yrkesrollen. Vad är yrkesrollen? När jag ber någon beskriva sin yrkesroll beskriver hon eller han ofta vad yrket innebär, vad en polis eller lärare gör. Inte hur de utför sitt yrke, det som formar dem till den polis eller lärare de är. Det är helheten som är yrkesrollen, inte bara vad rollen inbegriper för ansvarsområden. Rollperspektivet kan vara inspirerande inom alla verksamheter och organisationer.ORA utgår från tre cirklar - person, system och kontext. Detta skapar rollen. Om yrkesrollen ska utvecklas ultimat behöver yrket och rollen delas upp i dessa tre områden. Ingen gör sin arbetsuppgift på exakt samma sätt som någon annan, The Grubb Institute of Behavioral Studies i London, Reed & Bazalgette, 2006. Yrket bestämmer systemet, kontexten gör en variant av yrket, och tillsammans med personen blir det yrkesrollen. Inom ORA kan man arbeta på alla tre nivåerna; individ, grupp och organisation vilket skapar en förstärkning av rollen.


Organisationsutveckling och arbetsmiljöarbete hänger ihop

Konstant stress som blir negativ är något som det idag pratas mycket om inom arbetsmiljöarbete. Ofta säger man att man har för mycket att göra på jobbet och det gör att man är stressad. Forskningen visar att negativ stress väldigt ofta beror på en otydlig roll på arbetet. Det pekar på att en otydlig yrkesroll påverkar och skapar mer negativ stress än den direkta arbetsbördan, Psykosocial arbetsmiljö, M. Eklöf, 2017.


När man arbetar med rollen och gör den starkare och tydligare så minskar den negativa stressen. Därför är det viktigt att arbeta med individens yrkesroll. På gruppnivå arbetar man med individers roller i gruppen, men även gruppens roll i uppdraget. Vad har gruppen för roll i verksamheten? Nästa steg är organisationen, vad har den för roll? På marknaden eller i samhället? Kommunens verksamheter eller it-företaget på marknaden, vilken roll har dom?


Backstage Coachning”- chefshandledning i grupp

Ett exempel på hur jag jobbar med metoden när t ex yrkesrollen ska stärkas är ”Backstage Coachning” - chefshandledning i grupp. Här får cheferna "kliva av" chefsscenen och gå bakom den för att reflektera över sin chefsroll, Chef med känsla och förnuft, C. Sandahl, 2017.


Som chef är du hela tiden aktiv i din roll "på scenen", vilket är krävande. Här får du chans att kliva av och reflektera på din roll tillsammans med kollegor. Upplägget enligt modellen innebär 10 träffar. Jag är samtalsledare i gruppen och vi reflekterar tillsammans över varandras yrkesroller. Vi börjar den första träffen med att gå igenom rollperspektivet ORA så att vi talar samma språk. Större delen av tiden arbetar vi med deltagarnas erfarenheter och beteenden. Ofta blir det mer reflektion kring verkliga dilemman som deltagarna behöver hjälp med. Hur medarbetare ska hanteras, planering inför en omorganisation m.m. Vi använder oss av rollperspektivet för att synliggöra nya perspektiv tillsammans. Självklart kan inte alla problem lösas med ORA, men oftast kommer vi en bra bit på vägen och det kan vara en bra start på en lösning. Som handledare styr jag träffarna så att det blir en bra balans av konstruktivt deltagande i reflektioner och samtal. Det är viktigt att alla känner sig inkluderade på sånt sätt att de får ut något av handledningen. Modellen är mycket uppskattad, kanske för att teatern som metafor både skapar tydlighet och igenkänning, samtidigt som den öppnar upp för nya insikter och tankar.


Cirkeln är sluten

Att cirkeln är sluten betyder att jag har kommit tillbaka och jobbar med rollen där jag en gång började min yrkesbana. Att som skådespelare arbeta med teaterroller och i dag arbeta med rollerna i livet - privat och arbete. Det tillsammans med det systemiska tänkandet och cirkulära perspektiv ligger till grund för allt mitt arbete som organisationskonsult idag.


Om du har funderingar kring din roll, så vet du vem du ska fråga! För mer information - ta kontakt med oss här.


Lars Jonjack, är utbildad socionom, diplomerad coach och certifierad förändringsledare. Han har en bakgrund inom teater som skådespelare. Idag arbetar han som organisationskonsult med spetskompetens inom den organisatoriska sociala arbetsmiljön. Lars vill skapa hälsosamma arbetsmiljöer med tydlighet och kreativitet.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page