top of page

Coachologi i digitala Almedalen

Uppdaterat: 23 juni 2021

KC Group driver frågan om coaching som förebyggande friskvårdsarbete för chefer och medarbetare. Välkommen till våra webinarier under Almedalsveckan!

Känner du igen dig i en stundtals negativt stressfull arbetsmiljö, din egen eller kanske en medarbetares? Långvarig stress är skadlig och arbetsgivare har idag ett uttalat ansvar för både den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4).

Det finns idag mycket kunskap och forskning om vikten av att sätta mål och medvetandegöra värderingar och intentioner för att skapa meningsfullhet. Rätt använda verktyg kan i förlängningen få stor effekt för att minska stress och ohälsa på arbetet. Känner du till de verktyg som fungerar i vardagen och som kan bidra till att skapa hanterbarhet och välmående?

I Almedalen kommer KC Group ge konkreta verktyg kring coaching som förebyggande åtgärd och som stöd vid stress och ohälsa. Vi ger också tips på hur arbetsgivare kan få ekonomiskt bidrag till medarbetare eller chefer som är i behov av stöd, exempelvis vid stress, konflikter eller arbetsmiljöproblem.


Almedalsveckan 2021 genomförs som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar, 4 - 7 juli 2021. KC Group kommer att ha två webinarier som fokuserar på coachologi (kunskapen kring coaching) och hur den proaktivt kan förhindra sjukskrivningar genom att minska stress och hög anspänning. Välkommen


Hur förebygger arbetsgivare stress och ohälsa med coaching?

5 juli 14:00-14:45

Värd: Sandra Rosén Larsson, Rozbeh Baleng-Soultani & Albin Clarstierna (HR-strateg, Migrationsverket)
Hur skapas hållbarhet genom professionell coaching?

7 juli 10:00-10:45

Värd: Ulrika Agerman, Rozbeh Baleng-Soultani & Elin Bergkvist (Enhetschef, Analysavd. Arbetsförmedlingen)Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page