top of page

Tips från coachen: Den kraftfulla nyfikenheten

Uppdaterat: 18 maj 2021

Att vi människor är unika är de flesta överens om. Ändå hamnar vi allt för ofta i sammanhang där vi förväntas vara lika. Ifrån uppväxten och in i yrkeslivet. I privata relationer och i yrkesrelationer. Det är så mycket lättare att förstå och samarbeta med någon som är lik mig själv, men hur effektivt blir det om vi ser i det större perspektivet? Vad händer när vi kopplar på nyfikenheten, och börjar reflektera runt de som är mindre lika mig? De där beteendena som jag kanske irriterar mig på, vad handlar det om egentligen? Malin Emilsson, chefscoach på KC Group och ICF Master Certified Coach (MCC) - utvecklar människor för att skapa framgångsrika och attraktiva företag. Hon ser nyfikenhet på människors olikheter och psykologiska behov som en viktig komponent i framgångsrika och attraktiva företag och organisationer. Läs intervjun med Malin här inunder.

Vi brukar prata om att förståelse för människor är som att skala en lök. Längst ut har vi det vi ser hos människor, säger Malin. Beteenden och handlingar är det yttersta lagret och det första vi ser. Men vad händer om vi blir lite nyfikna och funderar på vad som finns i lagret under? Någonstans finns värderingar, föreställningar och en motivation som får människor att agera på ett visst sätt. När vi förstår varför en människa beter sig på ett visst sätt får vi ofta mer acceptans och kan föra dialogen på ett djupare plan.


Varför gör vi som vi gör?

Malin utgår från motivationsforskningen Self Determination Theory (SDT) i sitt arbete, där hon med hjälp av olika verktyg identifierar medfödda omedvetna psykologiska behov som är kopplade till motivation. Behoven ligger någonstans långt inne i löken och får oss att utveckla strategier och beteenden i en viss riktning. Människor som har ett behov av trygghet utvecklar vissa vägar, människor som har starkast behov av utveckling väljer andra vägar och de som drivs av samhörighet väljer ytterligare andra vägar. Det är när våra behov ligger långt ifrån varandra det blir en utmaning att förstå och acceptera beteenden. Vad händer om vi blir nyfikna istället för att bli irriterade?


Nästa gång du träffar en människa som du kanske tänker tar för mycket plats i en grupp, är för luddig i sin kommunikation, aldrig kommer till skott, eller har för bråttom; fundera över vad som är viktigt för dig och vad som är viktigt för den andra människan. Vilka likheter och skillnader finns mellan er och hur kan ni komplettera varandra för att få ett ännu bättre resultat?

Lika olika - lika viktiga

Det är bara att konstatera; alla drivs inte av att utvecklas. Alla drivs inte av att vara en lagspelare. Alla drivs inte heller av att bidra till något större och göra skillnad. Kanske vore det bästa att låta människor utveckla beteenden utifrån vad de drivs av, snarare än att tvinga in människor i beteenden som inte ligger i linje med de medfödda psykologiska behoven.


Vi ser tydligt att när människor får utveckla beteenden och kompetens som ligger i linje med drivkrafterna långt inne i löken så skapas engagemang och glädje. Vi upplever en stark inre motivation och flow. Så vad får dig att känna dig motiverad, och vad får någon annan i din närhet att känna sig motiverad? 


När du känner irritation över någons beteende nästa gång; stanna upp och sätt på dig nyfikenhetsstruten! Vad händer om jag skalar löken här?

Malin Emilsson, arbetar sedan 2013 som ledarutvecklare, chefscoach och utbildare med djup kunskap om kognitionsvetenskap, motivationsforskning och det coachande förhållningssättet.


Malin är en av de få coacher i Sverige som är certifierad på masternivå (MCC) hos International Coach Federation (ICF). Hennes coaching bottnar i praktisk beteendepsykologi.Hon arbetar med medvetet ledarskap och kommunikation kopplat till motivationsforskning. Hon inledde sin karriär som lärare inom bl. a. kognitionsvetenskapliga ämnen på Högskolan i Skövde under 4 år och arbetade därefter till 2012 som konsult och med förändringsledning inom IT i stora internationella företag. Idag utbildar hon även andra coacher på Gothia Akademi i Göteborg.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page