top of page

Driver du en förändring som projektledare eller chef/ledare?

Då kan denna modell hjälpa dig att leda människor i din närhet som är berörda av förändringen. Karin Kullberg, chefsutvecklare på KC Group tipsar här om en modell som kan vara till hjälp både i ett förändringsprojekt och i det "dagliga" ledarskapet, som i mångt och mycket också handlar om förändring i stort och smått.


Modellen är hämtad från Mikal Björkströms och Ola Rosenlinds bok ”Förändringens 5 fallgropar och hur du undviker dem”. Tips är att läsa hela boken, men nedan får du en av de verktyg som boken tar upp och som Karin tycker är mycket användbar.

Modellen innebär att du sätter in dina medarbetare i ett s k förändringskors enligt figuren ovan. X-axeln representerar hur personen uppfattar förändringen, positivt eller negativt och Y-axeln representerar hur personen agerar, aktiv eller passivt. Om du sätter in dina medarbetare i modellen kan du få en bild av läget och hur du som ledare bör leda för att skapa bättre förutsättningar för att lyckas med förändringen och få aktiva medskapare, vilket är målet.


De som du bedömer som aktiva medskapare är dina ambassadörer. Dem bör du vårda ömt och använda klokt. Var tydlig med att du uppskattar det de gör och att de verkligen skapar värde. Bjud in dem att berätta hur de ser på förändringen.


Vad gäller medarbetare som visar motstånd och är negativa, ta reda på vad motståndet kan bero på. Var nyfiket utforskade! Är det brist på information, att personen inte förstår, eller handlar det om oro eller rädsla för något med förändringen, eller kanske brister det i tillit till ledningen som vill driva igenom förändringen? Om du förstår detta är det mycket lättare att hitta lösningar!


Det viktiga är att tydliggöra spelplanen för att hantera och använda olika medarbetare på bästa sätt, för att få till fler medskapare i förflyttningen.


Önskar dig all lycka till med förändringsresan!


Källa: Björkström, M. & Rosenlind, O. (2021). Förändringens fem fallgropar - och hur du undviker dem - En handbok för chefer och förändringsledare. Studentlitteratur AB


Karin Kullberg, är ICF Associate Certified Coach (ACC) och diplomerad Professional Certified Coach (PCC). Karin är även utbildad inom teamcoaching, neuroledarskap och team-och grupputveckling. Hon jobbar med att utveckla team utifrån ett antal olika verktyg för att skapa högpresterande och välmående team.


Karin är civilingenjör i grunden och har jobbat 15 år i olika roller och branscher, framförallt inom IT- och telecom. Hon har även jobbat med utbildning och coaching inom ”effektivitet” under 10 år, och bidragit till att tusentals ledare och medarbetare har bättre koll på sin arbetsvardag med fokus på ”rätt saker” genom tydlig planering och prioritering, effektfulla möten och en ”tom inkorg”.


Karin jobbar för att bidra till ett mer effektfullt och hållbart arbetsliv!

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page