top of page

Tips från coachen: Duo-coaching pågår

När vi är två som arbetar samman, hur mycket tid lägger vi då på att reflektera kring just vår samverkan? Att odla samverkan är en förutsättning för att organisationen ska fungera optimalt, liksom mål och strukturer för väl fungerande samarbeten. Att både låta varje person vara och göra sitt bästa och samtidigt ha ett tydligt ”vi” att samlas kring och driva.

Läs hur KC Groups chefsutvecklare Margareta Carlsson arbetar med DuoCoaching på Kriminalvården.

I DuoCoaching är fokus på just det; samarbetet. Inte på individerna i duon i sig utan på det gemensamma ”vi” som ska verka, i det som den österrikiske filosofen Martin Buber kallar det ”ontologiska mellanrummet” - dvs lärandet som uppstår i mötet mellan människor. I processen utvecklas både duon och individerna.


En duo kan vara två personer i delat/gemensamt ledarskap, en överordnad och en underordnad, en linjechef och en projektledare eller två kollegor. DuoCoaching används med fördel proaktivt för ökad samverkan i duon och kan också användas vid samarbetsproblem eller vid introduktion av nya medarbetare. Vinster är ökad strategisk ledning, ökat engagemang, bättre feedback, effektivare samarbete.


Margareta som arbetar med DuoCoaching på bl a Kriminalvården berättar att det roligaste med de här uppdragen är de tillfällena när oväntade effekter uppstår – nya lärdomar om sig själv i relation till den andre, om varandra även när man tycker sig känna varandra, om det gemensamma och om det som skiljer och som håller samman. En vinst utöver det som nämns ovan är trygghet i organisationen när olika människor håller samma linje även om man arbetar med olika saker och har olika personlighet.


DuoCoaching är en enkel modell, som är lätt att praktisera och som tar lite tid i anspråk - men ändå ger så mycket behållning både till individ, grupp och verksamhet som helhet, säger Margareta. Vill du veta mer om DuoCoaching - ta kontakt med oss här.


Margareta Carlsson, är chefscoach och managementkonsult på KC Group, med specialområde ledarskap och organisation inom vilket arbetsmiljö är en viktig del. Hon utbildar, utvecklar, föreläser och coachar för utveckling av ledarskap ur olika perspektiv. Hon är också VD för Solberga station AB med utveckling av egen personal.


Margareta har mångårig erfarenhet av chef- och ledarskap dels genom eget arbete som vd, chef, projektledare, produktionsledare och företagare och dels som executive coach och managementkonsult. Margareta har en gedigen utbildning inom ledarskap och organisation på universitetsnivå samt flera års utbildning inom coaching (individ, duo och grupp). Hon är certifierad ICF Professional Certified Coach (ICF PCC), diplomerad Kognitiv NPF Coach och diplomerad Professional Management Consultant.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page