top of page

Feedback som verktyg för att nå hållbara mål

KC Group och LEDA20 bidrar till hållbarhetsmålen Agenda2030 genom nytt partnerskap. Ett av målen är ökad jämställdhet och inkludering. LEDA20 stödjer ledare och medarbetare genom kunskap om inkluderande ledarskap, jämställdhet och icke-diskrimineringsarbete i praktiken. Bolagets grundare, Liselott Vahärmägi och Charlotte Axelsson är certifierade JGL- och UGL-handledare och har båda arbetat med ledarskap och jämställdhetsintegrering under många år. Vill du veta mer om utbildningskonceptet - ta kontakt med oss här. Nedan bjuder Liselott på en podd om att nå hållbarhetsmål genom konstruktiv feedback.

Illustration: Charlotte Axelsson


Liselott och Charlotte omvandlar teori till praktik, genom kunskap i hur förflyttningen går till från de viktiga värdeorden till att faktiskt skapa inkluderande organisationer, tjänster och arbetsprocesser. Ett av verktygen för detta är konstruktiv feedback.

I december medverkade Liselott i podden “Med målet i sikte” med temat “Bli expert på att ge feedback”.


"Feedback handlar inte om att man ska förändra andra, utan att stärka relationer och bidra till varandras utveckling", menar Liselott.


Delar som diskuteras i avsnittet:

• Vad är syftet med feedback? • Hur kan man träna på att våga ge negativ feedback? • Hur tar man till sig negativ feedback på ett positivt sätt? • Kan man ge för mycket positiv feedback? • Hur skapar man en bra feedbackkultur på företaget?


Lyssna på poddavsnittet här>


LEDA20

Liselott Vahermägi Charlotte Axelsson


Liselott har mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och idéburen sektor, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att vara förtroendevald politiker i rollen som ordförande och vice ordförande i nämnder och kommunalägda bolag. Jämställdhetsfrågorna har genomsyrat hela Liselotts yrkesutövande.

Hon har stor erfarenhet av styrelsearbete och av att utbilda ledare i jämställdhetsintegrering, inkludering och ickediskrimineringsarbete. Liselott är certifierad JGL-handledare sedan 2017. Fram till dagens datum har Liselott utbildat fler än 350 chefer, ledare, politiskt förtroendevalda och nyckelpersoner i JGL-konceptet.

Som konsult utbildar och handleder Liselott ledare och medarbetare inom kommun, region och statliga förvaltningar, högskolor, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap och organisationsutveckling med tydlig koppling till jämställdhet. Hon har handlett flera stora Europeiska Socialfondsprojekt avseende jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och ickediskriminering.  

Liselott håller också föreläsningar och genomför utbildningar på engelska kring teman som jämställdhet, makt och ledarskap i olika länder.

Liselott är utbildad i samhällsplanering, sociologi och statsvetenskap vid Stockholms universitet. 


Charlotte har många års erfarenhet av ledarskap-, inkludering- och jämställdhetsarbete med jämställdhetsintegrering som strategi i politiskt styrda organisationer. Charlotte har bland annat drivit detta arbete under ca 14 år som Förbundschef för ett av landets samordningsförbund.


Som konsult har Charlotte utbildat och utvecklat ledare och medarbetare inom kommun, regional och statliga förvaltningar, högskolor, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap, organisationsutveckling, jämställdhetsintegrering, inkludering och ickediskrimineringsarbete (antidiskriminering).


Charlotte är certifierad JGL-handledare sedan 2017. Fram till dagens datum har Charlotte utbildat drygt 350 chefer, ledare, politiskt förtroendevalda och nyckelpersoner i JGL-konceptet. Charlotte är även UGL-handledare. Charlotte har ansvarat för och handlett i jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering i flera stora Europeiska Socialfondsprojekt. Charlotte omsätter värdegrund till handling i sitt ledarskap och har en stor verktygslåda av metoder för att skapa ett inkluderande ledarskap i praktiken samt stor vana att utbilda heterogena grupper avseende kön, ålder och ursprung.


Charlotte har förutom Socionomexamen från Göteborgs Universitet även Teknologie magisterexamen från Chalmers i Informations- och kommunikationsteknologi samt genusvetenskap med inriktning teknik och ingenjörsvetenskap från Luleå Tekniska Högskola.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page