top of page

”Friskfaktorer och riskfaktorer”

Arbetsmiljö är en av chefs- och organisationsutvecklare Margareta Carlssons hjärtefrågor. Hon brukar säga att vi alla behöver ta ansvar för hur vi ska leva och verka tillsammans på jobbet så att vi alla kan trivas och prestera väl. Läs här hur vi kan få olika resultat beroende på hur vi ser på samma situation med olika ögon eller s.k. linser.

Det goda eller det onda ögat?


”Jag kommer aldrig att gå på möten där man protesterar mot krig. Men om du har ett fredsmöte, då vill jag gärna bli bjuden.”


Ovanstående är ett citat av Moder Teresa. Det är ett av mina favoritcitat. Känner du skillnaderna i energi i de två meningarna?


När du möter andra människor, vad fokuserar du på då? Ser du med det goda eller det onda ögat på dig själv, på dem och på er samverkan?


Jag brukar säga att människan har ett ont och ett gott öga. Om vi ser på oss själva med det onda ögat så ser vi alla våra tillkortakommanden, svagheter, det vi inte kan, inte är bra på eller tycker att vi ”borde” göra/vara men inte gör/är. Om vi ser på oss själva med det goda ögat så ser vi allt vi har att komma med, våra styrkor, kunskaper, erfarenheter, allt vi kan bidra med, som vi lärt oss, faktiskt gör och är.


Samma sak gäller när vi betraktar andra människor. Tittar vi med vårt onda öga och söker efter andras svagheter, det som skiljer oss åt, potentiella konflikter och problem så kommer vi att finna det, för det finns hos och mellan oss alla. Tittar vi med vårt goda öga och söker efter andras styrkor, gemensamma nämnare, potentiell samverkan och lösningar så kommer vi att finna det också, för det finns också hos och mellan oss alla.


Ett annat av mina favoritcitat är av filosofen Ralph Waldo Emerson. ”Varje människa är mig överlägsen i något hänseende. Däri tar jag lärdom av henne.” Om vi fokuserar på att se storheten i andra så finner vi den. Om vi fokuserar på att lära av andra och samverka, så gör det skillnad.Salutogena och patogena perspektiv


Om vi nu applicerar attityden i att välja öga när vi betraktar arbetsmiljöarbetet så handlar det om vilket perspektiv vi intar.


När vi lägger fokus på faktorer som ger upphov till och vidmakthåller hälsa, då anlägger vi ett salutogent, hälsofrämjande perspektiv. Vi pratar om friskfaktorer. Vi söker efter faktorer som främjar hälsa och välmående både hos individen, i gruppen och organisationen. Vi söker efter styrkor, goda exempel, framgångsrika händelser och skeenden som vi kan upprepa för att skapa hållbara, goda beteenden och lösningar.


När vi lägger fokus på vad som framkallar sjukdom och ohälsa, då anlägger vi det patogena, sjukdomsframkallande perspektivet. Vi pratar då om riskfaktorer. Då söker vi efter sådant som kan skada oss, som kan orsaka olycka eller göra oss sjuka. Det har traditionellt varit det perspektiv som gällt ute på våra arbetsplatser.


Arbetsmiljöarbete idag handlar om båda perspektiven. Om att odla friskfaktorer och hantera riskfaktorer. Dessa kompletterar varandra.


När vi arbetar med riskbedömningar så söker vi initialt efter riskfaktorerna. När vi ska skriva tillhörande handlingsplan så ska vi söka efter skyddsfaktorer som eliminerar riskerna, men också friskfaktorer som leder oss rätt framåt. Det är oerhört viktigt att ha koll på riskerna och hantera dem. Lika viktigt är det att ha en ambition att vara på väg mot något, och det är där friskfaktorerna kommer in i bilden.


Vi är ofta bättre på riskfaktorer. Vi är mer tränade på att söka efter dem. Våra hjärnor är programmerade att ständigt söka efter hot. Att däremot söka efter det goda, rätta, gynnande är vi ofta inte lika tränade på, så det kan vi behöva lägga mer energi på.


Var har du ditt fokus på jobbet i dag? Hur vill du ha det på jobbet?


av Margareta Carlsson Chefsutvecklare & managekonsult


Nyfiken på en interaktiv workshop med Margareta om hur du och din organisations på ett lustfyllt och värdeskapande sätt skapar en trygg och effektiv arbetsmiljö - ta kontakt med oss på info@kc-group.se.


Margareta Carlsson, är chefscoach och managementkonsult på KC Group, med specialområde ledarskap och organisation inom vilket arbetsmiljö är en viktig del. Hon utbildar, utvecklar, föreläser och coachar för utveckling av ledarskap ur olika perspektiv. Hon är också VD för Solberga station AB med utveckling av egen personal.


Arbetsmiljö är en av Margaretas hjärtefrågor. Hon brukar säga att vi alla behöver ta ansvar för hur vi ska leva och verka tillsammans på jobbet så att vi alla kan trivas och prestera väl.
Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page