top of page

Har du en klump i magen på jobbet?

Uppdaterat: 30 juni 2021

KC Groups chefscoach och chefsutvecklare Ingela Dunger har lång erfarenhet som chef inom både näringslivet och offentlig sektor. Hon har under sina år som HR-chef speciellt intresserat sig för social arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser i form av bl a coaching och coachande handledning för chefer och medarbetare. Ingela beskriver här vanligt förekommande negativa spiraler, som många säkert kan känna igen sig i. Hon menar, av egen erfarenhet, att både chefer, medarbetare och organisation har mycket att vinna på att proaktivt förebygga social ohälsa och stress på arbetsplatsen.

Har du en klump i magen när du är på jobbet? Har du svårt att få struktur på arbetet p.ga av att din hjärna känns överhettad? Har du svårt att få din chef att förstå hur du känner? Har ni dålig stämning i din arbetsgrupp? Finns outredda konflikter som tar energi? Negativ stress kan bero på många olika saker. Den kan vara kopplad till både arbetet och privatlivet, och i värsta fall båda två. Oavsett så påverkar det ditt arbete negativt. En bra arbetsgivare vill att du skall må bra och prestera väl på ditt jobb.

- Inte nog med att sjukskrivningar i sig kostar mycket per dag och individ, så kan man också beräkna stor förluster i kunskapsåtervinning och produktionsbortfall säger Ingela. Om chefer kunde slå samman alla dessa ekonomiska bortfall och se hur mycket varje individ som inte mår bra på jobbet kostar företaget så skulle man bli chockad. Det är helt obegripligt att man inte oftare beräknar dessa kostnader och ser vilken investering du kan göra genom att arbeta proaktivt med hälsofrämjande insatser, menar Ingela.


- Min erfarenhet är att det är viktigt att tidigt ta ett organisatoriskt grepp om dessa saker. Men det är tyvärr alltför sällan det görs. Oftast agerar man reaktivt, när skadan redan är skedd. Och det blir en kostsam affär på många plan.


- KC Group har i första hand fokuserat på ledarutveckling i olika format. Genom åren har det framgått att behoven för förebyggande och stressreducerande insatser på alla plan varit väldigt stora. Det var därför angeläget för mig när KC Group valde att satsa på hälsofrämjande insatser genom tjänsten PROACT, att aktivt delta i den utvecklingen. KC Group blev 2021 av Försäkringskassan godkända för att leverera bidragsberättigade tjänster inom området. Det gläder mig mycket eftersom jag av egen erfarenhet vet vad det kostar att inte investera i hälsa.


- Processen är enkel och vi hjälper gärna till med ansökning och underlag. Läs mer om PROACT by KC Group här


Vad är då hälsofrämjande insatser

På KC Group kan hälsofrämjande insatser ske på flera nivåer; på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi är ett 50-tal erfarna konsulter över hela landet med olika spetskompetenser inom bl. a hälsa, organisatoriskt och social arbetsmiljö. En matchning mot professionellt stöd genom certifierade coacher, handledare, psykologer och organisationskonsulter säkerställer effektiva proaktiva resultat.


Hälsofrämjande insatser kan t ex vara:

 • Professionell coaching individuellt eller i grupp

 • Handledning

 • Teamcoaching

 • Ledningsgruppsarbete

 • Workshops kring tillit i ledning och styrning

 • Föreläsningar om Stresshantering

 • Konflikthantering

 • Grupp- och teamutveckling

 • Kontinuerligt arbete med fysisk och social arbetsmiljö

 • Kommunikationsträning individuellt eller i grupp

 • Arbete med värdegrunder & Kultur


Vill du veta mer - ta kontakt med oss här.Ingela Dunger har lång erfarenhet inom HR och kommunikation. Hon har mött, stöttat och utmanat chefer på alla nivåer i både svenska och utländska bolag. Ingela har själv arbetat inom svenska industriföretag i 27 år. Ca 20 år av dessa som chef och ledare inom HR/Utbildning i olika befattningar både på enhets, central och internationell nivå.


Ingela är i grunden beteendevetare och Professional Certified Coach (PCC). Hon har en högskole- och universitetsutbildning inom bl.a. kommunikationsvetenskap, pedagogik, socialpsykologi, antropologi och retorik. Hennes huvudkompetens är inom kompetensutveckling, ledarskap och personlig utveckling.


Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page