top of page

Hjärnan på jobbet

Uppdaterat: 18 maj 2022

- guiden till hållbart ledarskap


Vi lever i en snabb föränderlig samtid som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter men som samtidigt ställer höga krav på organisatorisk flexibilitet. Nivåerna av variation, osäkerhet, komplexitet och mångtydighet är högre än någonsin i våra organisationer idag. Informationen som vår hjärna dagligen ska ta del av och sortera är enorm. Läs KC Groups chefsutvecklare Lisbeths inlägg om hjärnan på jobbet.

Idag tar vi ca 35 000 beslut per dag. Vi orkar inte uppehålla den energi all information och alla beslut kräver vilket leder till fler sämre fattade beslut. Ibland tar vi genvägar i vår hjärna för att underlätta besluten. Dessa är inte heller helt ultimata. Förmågan till att upprätthålla en energi och fatta rätt beslut kan vara avgörande för om ett företag eller en organisation lyckas eller misslyckas. När vi inte förstår hur vi ska arbeta utifrån hjärnans behov av återhämtning kraschar den till slut. Minnet börjar svikta och vi kan anta en råttas beteende, dvs handla impulsivt och oövertänkt. Stressen i vår hjärna och kropp ökar upplevelser som sjukdomskänsla, smärta, ökad oro och aggressivitet.


Oro och aggressivitet sprider sig fort i företags och organisationers korridorer och annekterar negativa beteenden. Dessa ökar rädsla, sjukskrivningar, minskar kreativitet och arbetstempo med skenande kostnader som följd.


Ledare och chefer med ökad förståelse för och implementering av kunskap om hur hjärnan på jobbet fungerar kan förhindra denna negativa utveckling och istället bidra till ett mer hållbart ledarskap samt en bättre social organisatorisk arbetsmiljö.


Några sätt att skapa hållbara prestationer är:

  • Kunskap om hjärnans behov

  • Emotionscentrats betydelse

  • Hur fysiologiska system fungerar vid prestation

  • Återhämtning

  • Hur att leda sig själv för att leda andra och skapa ett gott "socialt kapital"

Vi behöver tänka annorlunda. Hitta nya sätt att leda och driva organisationens utveckling framåt. Genom att skapa mer förståelse för hjärnans behov av kreativitet och samarbete över gränserna öppnar vi upp för mer innovativa, flexibla och anpassningsbara organisationer generellt.


Vi behöver förstå och ta tillvara på organisationens sociala kapital och skapa motivation, mening samt stärka autonomi (självstyre). I förlängningen skapar detta en mer nyfiken och utforskande hjärna. I organisationen leder det till minskad oro, rädsla och sannolikt även till minskad sjukfrånvaro.


Belöningscentrat

Vi behöver förstå varför hjärnan vill ha kontroll och tydlighet. Vi behöver förstå vad kortsiktiga och långsiktiga mål betyder för vår hjärna och kropp. Vi behöver förstå när på dagen vi presterar bäst och varför. Hjärnans struktur och behov är gamla. Vi behöver lyssna till dem för att kunna förstå, erövra och leda oss själva. Ytterst handlar det om att öka förståelsen för hjärnans komplexitet i relation till den kontext vi befinner oss i.


Lisbeth Dahlin, arbetar som ledarskaps- och organisationsutvecklare utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv. Hon strävar efter att skapa möjligheter och förståelse i organisationer för balans mellan aktivitet och återhämtning, genom verktyg som stödjer hjärnan in i ett belönande tillstånd som öppnar upp för nyfikenhet, kreativitet, ökad självkänsla och därmed ökad flexibilitet. Tillsammans skapar detta ett mervärde för medarbetare, kunder och för organisationens ekonomi.


Är du intresserad av föreläsning/workshop med Lisbeth för att bygga ett mindset och en kultur som skapar förutsättningar för en välmående och högpresterande organisation - ta kontakt med oss här.


Lisbeth Dahlin, har lång erfarenhet som ledarskaps-och organisationsutvecklare, föreläsare, utbildare, chefsstöd samt som konsult med coachande ledarskapsutvecklingsprogram.


Hon är tidigare forskare och numera föreläsare och utbildare inom Medicinsk Akupunktur (smärta och smärtmekanismer) vid Karolinska Institutet (KI). Via kunskapen om smärtans påverkan på hjärnan och nervsystemet fortsatte intresset inom området stress och stressrelaterad hälsa. Hon är pionjär inom medicinsk akupunktur och utbildar legitimerad personal i Sverige och utomlands.


Lisbeths inriktning är System Centrerat förhållningssätt, dvs mänskliga beteenden, emotioner i relation till yrkesrollen utifrån s k "roll-mål-sammanhang".

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page