top of page

Hur jag som ledare kan bidra till att skapa ett bättre fungerande Team

Uppdaterat: 9 nov. 2022

Vi är många som genom åren kämpat med att få våra team/arbetsgrupper att må bättre och arbeta med glädje tillsammans.


KC Groups chefsutvecklare och chefscoach Nicoline Isacsson delar i denna artikel med sig av sina tankar utifrån sin erfarenhet som chef.

Jag minns team där rollerna redan var låsta när jag kom in som ny chef. Vissa personer hade redan bestämt att de inte tänkte säga något i gruppen och andra för att berätta hur det tänkte och tyckte. Några personer tog mycket plats och ibland tog syret i rummet slut. Inte sällan fanns det informella ledare som styrde genom sin tystnad, och därmed var svåra att upptäcka.


Ja det känns när man kommer in i ett sådant team och det man verkligen vill fokusera på i första hand är att förbättra det viktigaste av allt. Vi ägnar trots allt periodvis mer ”vakentid” med våra kollegor än vad vi gör med våra familjer och vänner. Vi som är ledare har en otroligt viktig uppgift i att skapa förutsättningar för ett bra klimat på arbetet.


Min önskan är dela med mig av de erfarenheter jag fått i mitt arbete med olika grupper och team för att få dem att fungera bättre. Jag har samlat mina tankar och övningar som jag använt och skrivit ner det här. Så här kan det se ut när jag arbetar med olika team för att få dem att fungera bättre tillsammans.


1. Målbild för teamet

Sätta mål och förmedla målbild är grundläggande för att lyckas som team/grupp.

Alla medarbetare måste veta vad målet med det gemensamma arbetet är.


Frågor att diskutera blir därför:

 • Vad är det övergripande målet

 • Vilka olika roller finns det i gruppen

 • Hur kan vi gemensamt förtydliga samarbete mellan dessa olika roller så att vi når det uppsatta målet

2. Få samtliga att känna att deras åsikter är lika mycket värda som alla andras.

När alla i ett team känner att det finns en ”rättvis” fördelning mellan att vara den som lyssnar och den som pratar så ökar förutsättningarna för att få ett fungerande team.


I början är det viktigt att upplysa att du som ledare kommer att se till att allas röster blir hörda. Ibland behöver du stoppa när någon pratar för mycket och ibland peppa de som inte våga uttrycka sig.


Ett bra sätt är använda tidsbegränsningar i en diskussion. Du kan sätta en tid för varje fråga och innan tiden är ute kolla om det finns några ytterligare tankar som någon av de mer tysta sitter och håller inne med.


3. Att skapa en känsla av psykologisk trygghet i gruppen

Enligt forskningen vill människor känna sig trygga på jobbet och inte behöva sätta på sig en roll, men notera att alla vill spela roll på sin arbetsplats.


För att en grupp ska kunna fungera optimalt så är det viktigt att alla är beredda att lämna sin trygghetszon och i stället gå ifrån att vara en ”funktion” på jobbet gå mot att vara mer ”personlig”.


Desto mer vi vet om varandras värderingar, livssituation och bakgrund desto lättare är det att få gruppen att göra ett bra arbete tillsammans.


Det är inte alltid lätt att få till det här i en arbetsgrupp som arbetat länge tillsammans då rollerna är mer eller mindre låsta. I ett sådant läge kan det vara bra för dig som chef att ta hjälp av någon utomstående som kan leda några enkla och roliga övningar som bidrar till människorna i gruppen visar sidor som man kanske inte ofta får möjlighet att se och prata om på jobbet. Efter att det lossnat är det sedan lättare för chefen att tillsammans med teamet fortsätta med ett öppnare klimat.


Viktigt är att även chefen vågar bjuda på sig själv och vara en förebild för de andra i gruppen. Att våga visa att det är okej att inte kunna allt och att misslyckas är något man finner lärande i och att man genom den kan utvecklas tillsammans.


4. Skapa ett klimat med empati där vi hinner lyssna på varandra och respektera varandras olikheter.

Att vara en god lyssnare är något som är viktigt att prata om. Hur man är som en god lyssnare och hur man kan lyssna aktivt. Aktivt lyssnande skapar närvaro och ökar upplevelsen av empati. Viktigt att träna på att även lyssna på det som sägs bakom orden, kroppsspråk, miner, tonfall m.m.


Kan man som ledare erbjuda gruppen att lära sig ett aktivt lyssnade så kommer man att få en grupp som tar ansvar att skapa ett bra klimat tillsammans. Vi som ledare vill trots allt att alla ska ta ansvar för gruppens sammanhållning och då behöver vi erbjuda kunskap om hur.


Det finns många bra sätt att träna hur vi lyssnar på varandra och nedan är ett exempel:


- Ett sätt är att be alla fundera på en viktig plats i livet som betyder något speciellt.


- Be sedan alla sätta ner några stödpunkter kring detta på ett papper.


- Sedan ber ni var och en lyssna väldigt noga på vad andra berättar och det utan att vara upptagen av sin egen historia som snart ska berättas.


- Be alla berätta om denna plats i ca 3 min . Se till att tiden blir ca 3 min för alla.

Till de som har svårare att prata är det ännu viktigare att alla verkligen nyfiket och intresserat lyssnar på även deras historia.


- I slutet ber man alla reflektera över alla andras historier, för att träna på att lyssna, reflektera och återkoppla.


5. Rummets beskaffenhet

Det är värt att tänka på i vilket fysiskt sammanhang du möter ditt team. Om det är möjligt, är det bra att ibland försöka ha möte utan ett bord mellan er i gruppen. Bordet ökar känslan av distans, och gör det svårare att få till det lite mer personliga samtalen.


Det är en fördel om ni rör på er och förflyttar er runt i rummet ibland. Det skapar en större kreativitet och möjlighet till nytänkande. Aktiv kropp göra att man slappnar av mer och knoppen blir mer kreativ.

6. Hur vill vi ha det i vårt team?

Viktiga frågor att diskutera i ett team eller en arbetsgrupp är:

 • Hur vill vi ha det tillsammans?

 • Vem är jag i ett välfungerande team?

 • Hur reagerar jag om det inte är god stämning?

 • Hur ser ni andra på mig när jag inte mår bra?

 • Hur vill jag då bli bemött.

Dessa frågor är bra att gå igenom på ett tidigt stadium så att alla veta hur de olika teammedlemmarna fungerar och vad var och en behöver för att må bra.


7. Pröva tankarna två och två i olika konstellationer

Genom olika frågor som kan vara kluriga och som inte har något självklart rätt eller fel kan det vara bra att låta dina teammedlemmar prata tillsammans två och två.


Efter ca 7-10 min ser du till att de växlar och sätter eller ställer sig och pratar med någon annan men då bara 5 min,


Fortsätt att växla tills alla pratat med alla.


Det intressanta är hur de alla får möjligheten att berätta om sina perspektiv och sedan också ta del av de andras perspektiv. På så sätt har till slut alla fått möjligheter att ” lyssna på varandra och påverkas av alla de andra.”


Låt gruppen reflektera tillsammans på slutet.


8. Styrkor och utvecklingspotentialer

Det finns många olika roliga sätt att ta reda på individers styrkor och utvecklingspotentialer. Det viktiga är att förstå att en grupp behöver många olika styrkor och att de olika styrkorna också kan provocera de som har den ”diametralt motsatta styrkan”. Genom att kartlägga dessa öppet i gruppen kan man också få fatt i hur man själv kan använda sig av de andras styrkor och vad man själv bäst kan bidra med.


Exempel på hur du kan få fatt i styrkor är bland annat genom Daniel D Ofmans ”Kärnkvadrant”.


9. Humor behövs för att orka när det stormar

Alla tycker inte att det är enkelt att vara rolig på jobbet. När gruppen lär känna varandra på det mer personliga planet så blir det lättare för de flesta att bli lite mer avslappnade och då brukar humorn och lättsamheten automatiskt komma. Har du fått till en lättsam stämning på jobbet så kommer troligen dina kollegor i teamet arbeta bättre och må bättre tillsammans.


10. Uppföljning och utvärdering

I en alltmer stressad värld är det lätt att fatta många beslut och sedan missa att utvärdera och följa upp dessa. Gör det därför till en vana att alltid ha en uppföljningstid då ni stannar upp och reflekterar tillsammans över:


 • Hur blev resultatet?

 • Vad behöver ni skruva på?

 • Är det värt att fortsätta?


Och självklart använder du dig då av att alla kommer till tals med sina reflektioner. Och att alla ger varandra utrymme för att lyssna.


Har du frågor och kommentarer så är du välkommen att höra av dig till oss på KC Group


Önskar du inspiration om hur du kan arbeta med effektiva team, ta kontakt med oss här.Nicoline Isacsson, har under mer än 35 år arbetat med team- och grupputveckling.

Som nätverksledare och nätverksterapeut har hon utvecklat arbetet med krismöten för privata och offentliga nätverk.


Nicoline har också en mångårig erfarenhet av att coacha medarbetare och klienter som behövt komma vidare i sin utveckling. Sedan slutet av 1980 har Nicoline föreläst och utbildat i grupprocesser utifrån ett samverkans- och nätverkstänkande både i Stockholms stad och på Universitet i Sverige, Canada, Japan och England.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page