top of page

Hur man coachar en golfspelare!

Uppdaterat: 21 mars

KC Groups senior advicer och chefsutvecklare Peter Cederqvist har i många år coachat elitspelare i golf. Det finns mycket att lära inom sporten att också ta med sig inom chefsutveckling. Inom båda områdena vill vi ju överträffa vår förmåga och genom ständigt lärande utveckla vår kapacitet maximalt. Läs Peters inlägg om utmaningar han möter på när han coachar golf.Jag har förmånen att coacha spelare på Ladies European Tour där de främsta kvinnliga golfspelarna i Europa tävlar mot varandra.


Den största utmaningen i livet och inom golfen är våra egna tankar. Det är väldigt lätt att tänka negativa tankar, jag skall inte slå i vattnet, undvika bunkern, m.m. Negativa tankemönster som egentligen påverkar själva utförandet i form av sämre golfsving, närspel och puttning.


Coaching handlar till stor del om att leda sig själv och att skapa ett lärande kring tankar och handlingar. I sin enklaste form att gå från ett nuläge till ett önskat läge, undanröja eventuella hinder och skapa handling som leder till resultat.


Utgångspunkten för en coach är alltid att människor har de resurser och tillgångar som behövs för att skapa förändring. Ett viktigt förhållningssätt är att den som blir coachad kan ta ansvar för sig själv och sina handlingar.


Att välja att bli coachad kräver mod, att reflektera och utmana sig själv och villigheten att skapa nya vanor.


Coaching är en metod i sig:

FÖRE - Fundera vad jag vill få ut

UNDER - Sätta ord på sina tankar, skapa perspektiv på sig själv och sitt beteende

EFTER - Skapa ett lärande genom praktisk handling samt att utvärdera insatsen


Min erfarenhet när jag coachat elitspelare inom golfen är att många verktyg är väldigt effektiva, ex:

  • Förhållningssättet till mig själv och min prestation

  • Ha en tydlig vision och koppla den till våra sinnen för att förstärka upplevelsen

  • Bryta negativa tankemönster och ersätta med positiva tankar

  • Lägga fokus på det jag kan påverka

  • Arbeta med processen att skapa resultat där resultatet är en funktion av insatsen

  • Reflektera och skapa ett lärande oavsett hur det går, bra eller dåligt

  • Träna på att släppa prestationen, vara närvarande och fokuserad

  • Koppla till positiva känslor för att förstärka upplevelsen. Njut och ha kul!

Jag är själv en passionerad golfspelare sedan 30 år, älskar spelet, att utvecklas, utmaningen att hantera motgångar och av och till uppleva den magiska känslan av ett perfekt golfslag!


av Peter Cederqvist,

Senior advicer, executive coach Karriärutveckling & lärande


Peter Cederqvist, arbetar sedan 2002 som karriär/ledarutvecklare och chefscoach med stor förståelse för både grupp- och individprocesser. Han har en verktygslåda av coachingmetodik som utgår från egna erfarenheter, karriärmetodik, och neurovetenskaplig forskning och studier som skapar djupgående och hållbara resultat.


Peter har som konsult utvecklat och genomfört ledarutvecklingsprogram i coachande förhållningssätt, samtalsmetodik och förändringsledning för över 2 000 chefer och ledare på olika nivåer och i grupper om 10–20 personer på Försvarsmakten under 2010–2018. Han har även utbildat hundratals grupper, både chefer och medarbetare från Skatteverket, Kronofogden, Stockholm Vatten, Lantmäteriet, Skandia, Newsec, North Lab, Fortum, m.fl. inom karriär, ledarskap, förändringsledning och coaching.


Peter har utvecklat och genomfört ett tiotal diplomerade coachutbildningar inom ramen för ICF som kursledare samt coachat över 1000 ledare och medarbetare. Peter håller fn på att certifiera sig på MCC, masternivå enligt ICF, International Coaching Federation

Som entreprenör har Peter startat och utvecklat ett tiotal företag inom IT, samt varit chef och ledare över 20 år. Han har haft internationella chefsuppdrag för Microsoft och Software Publishing. 2002 grundade Peter Newstart Career Management AB, som sedan januari 2022 är ett av KC Group helägt dotterbolag.


Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page