top of page

Leda, chefa, coacha i komplexitet -

- förändrade arbetssätt för sänkta axlar och hållbarhet


Åsa Lundquist Coey, doktor i komplexitet, är en av KC Groups mycket uppskattade föreläsare / talare. Du kan beställa vår katalog över föreläsare /talare här... I Åsas inspirerande föreläsning berättar hon om hur en mer hjälpsam och gemensam kapacitet och kultur kan uppstå på en arbetsplats. Bortom försök att implementera idealiserade och receptdrivna metoder som ”tre enkla steg mot … ” djupdyker hon i sin föreläsning, i vad som verkligen gör skillnad.

Komplexitetens område innefattar socialpsykologi, psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, etnologi, gruppdynamik och management bland annat. Syftet är att på ett pragmatiskt sätt belysa och förstå makt, tillit, förtroende, kommunikation och konfliktens oundviklighet.

I ett snabbt föränderligt arbetsliv belyses mer hjälpsamma och enkelt tillgängliga förmågor hos alla; insikt om oförutsägbarhet och motsägelsefullhet, kunskap om personpolitik (management) som makt, grundkänslans ovisshet (existentiell ångest), pragmatism och spelskicklighet (gaming, nudging, klustering) Åsa går igenom vad organisationer och arbete egentligen är, hur förändring sker, vad strategi och planering innebär, varför vi behöver det och varför vi ibland överdriver det. Ni tittar på vad man faktiskt gör snarare än vad man borde göra på en arbetsplats och på vad som får oss att vilja och kunna ta oss vidare i det gemensamma arbetet. Ni kommer dessutom att skärskåda en hel del myter i arbetslivet och titta på hur ni kan minska på spänning (sänka axlar) och hålla varandra hållbara och långtidsfriska. Ur innehållet * Ideal och verklighet * Vardagens ’grusigheter’ och reglering av dessa * Makt, ångest, förtroende och kultur – dagligt arbete * Samspel och Rävspel – engagemang och omdöme för en etisk verksamhet I hennes föreläsning blandas korta teoretiska pass med samtal och slutsatser. Förslag till litteratur är Åsas senaste bok ”Samspel och Rävspel – ideal och verklighet”. Köp boken här...

Åsa Lundquist Coey är ledarskapskonsult, föreläsare och författare. Hon gör föreläsningar, workshops och längre program för styrelser, ledningsgrupper, chefer, medarbetare och projektledare. Syftet är att bidra med insikter kring och uppmuntra det som är hjälpsamt för att människor i arbetslivet ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap.

Åsa är Sveriges första Doktor (Ph.D) i Management & Complexity med en M.Sc i Organisation & Leadership och en bakgrund som jurist, pedagog och coach. Hon föreläser bl a på Handelshögskolan, Executive Education där hon tillhör fakulteten. Åsa är specialist på kommunikativt och relationellt arbete, chefs- och ledarskap, medarbetarskap, coachning, hållbarhet, konflikthantering, innovation, förändring och komplexitet.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page