top of page

Medarbetarnas svar ger dig vägledning - fråga!

För att hinna leda medarbetarna i dagens ”höghastighetssamhälle” behöver varje ledare/chef ständigt utveckla sina medarbetare. Om du lägger tid på att utveckla medarbetarna desto mer utvecklas hela ditt ansvarsområde.


För att lära känna dina medarbetares kompetens, klokhet, behov, inställningar mm, be­höver du logiskt nog också lära känna dem och ställa deras utvecklingsbehov i relation till företagets mål. Johanna Lindquist, chefsutvecklare på KC Group skriver här om vikten av att avsätta tid till att utveckla dina medarbetare.


Det är medarbetarnas svar, som ger chefen kunskap om medarbetarnas kompetens, förmåga och omdöme. Fråga!

Vad menas med det? Jo, många chefer faller i svarsfällan. De svarar på alla frå­gor från medarbetarna oavsett om deras behov är bekräftelse, ett boll­plank eller ren information. Om du känner osäkerhet om syftet med en medarbetarens fråga, ställ en motfråga. Det är ett bra tips, speciellt om du upplever att frågan endast ställts för att få bekräftelse på något som personen egentligen kan och vet. Han eller hon vill kanske bara ha accept på att funderingarna stämmer med dina.

”Utdrag ur Vägen Upp®ledarutvecklingsprogram”

Vi lever i en snabb föränderlig värld med höga förväntningar. Som ledare ansvarar du för att leverera utveckling och resultat, kunna prioritera, kommunicera, konflikthantera, motivera, engagera och organisera din verksamhet. Samtidigt ska du utvecklas som människa och hålla över tid.


Då är det lätt att ta den enkla vägen och kanske som beskrivs i texten ovan leverera ett svar fast medarbetaren kanske behöver något annat. Att ta sig tid att lära känna sina medarbetare och förstå deras behov behöver få ta tid. Tid som du kanske inte känner att du har. Men vad händer om du tar tiden? Kanske kan du frigöra egen tid samtidigt som din medarbetare får möjlighet att utvecklas?


Ett exempel som många känner igen sig i handlar om att delegera. Vi delegerar inte för det går fortare att göra det själv, eller hur? Men vad händer om du tar dig tid att delegera? Förutom att du frigör tid i längden kan de innebära att din medarbetare känner ditt förtroende och på så sätt utvecklas. Så i slutändan win-win för båda.


Så hur gör vi då när vi sitter fast i ekorrhjulet och inte tycker vi har tiden. Svaret på frågan är allt som oftast att vi behöver tid för reflektion. Stanna upp och begrunda om du gör rätt prioriteringar för att både hantera dig själv och din organisation. Oftast är det först när vi stannar upp och reflekterar själva eller tillsammans med t.ex. en coach som vi får syn på att vi kanske springer för fort och kanske på fel bollar.


Som en kund sa en gång:

”Jag har alltid tyckt att jag inte har tid med egen utveckling, men nu när jag går Vägen Upp har jag ju insett att jag har mer tid än jag trott.”

Att avsätt tid för reflektion ensam eller tillsammans med en coach kan spara mycket tid i längden. Att avsätta tid för att prioritera, delegera och fokusera. Glöm inte - du ska vara hållbar i längden!


Johanna Lindquist Chefsutvecklare


Johanna Lindquist, har en lång bakgrund inom både statlig och privat verksamhet som chef och VD. Utöver detta har hon arbetat med projektledning av projekt med internationella aktörer.


Sedan 2016 har hon arbetat som konsult inom ledar- och verksamhetsutveckling samt som mentor. Hennes styrka är att hon med sin breda kompetens och erfarenhet snabbt kan sätta sig in i olika situationer samt se saker ur ett helikopterperspektiv.


Johanna trivs bäst i uppdrag där hon kan kombinera både de hårda frågorna så som t.ex. processer med frågor kring kultur, ledarskap och medarbetarskap.


Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page