top of page

Meningsfullhet minskar stress

Upplever du stress i arbetet? Då är du som en femtedel av svenska arbetstagare. KC Groups coach och personalvetare Sandra Rosén Larsson har studerat vad som reducerar stress. Hon har också själv upplevt hur det är att ha utmattningssymptom och brinner särskilt för att förebygga stress och ohälsa innan det går för långt. Här delar hon med sig av vad som verkligen gör skillnad för att minska den negativa stressen?

Jag skulle bara vila någon vecka mellan jobb och studier

Efter två månader av ofattbar trötthet och total olust att kliva ur sängen sa min läkare att jag kanske ändå skulle behöva medicinera för att hjälpa kroppen att komma igång igen. Jag hade tur. Tack vara en proaktiv läkare, snabbt insatt KBT-terapi och att jag kunde ta total timeout från jobb och studier så var jag mer eller mindre tillbaka efter fem månaders sjukskrivning. Signalerna hade så klart funnits där långt tidigare. Jag backade in i husväggen hemma med bilen, fann mig själv på fel tåg eller i ett rum utan att veta varför jag gått dit. Tårarna låg alltid nära och minsta motstånd kunde få mig att antingen gråta eller skrika av ilska. Arbetsbelastningen som tidigare känts utmanande kändes nu ohanterbar.


Men jag hade ju älskat mitt jobb? Känt stark meningsfullhet och bara haft ”positiv stress”, eller? Jag hade visserligen mer att göra men fick en ny chef som inte stämde av sina beslut med mig, utan helt plötsligt ändrades mina förutsättningar. Mitt uppdrag i skolstyrelsen var utmanande men jag gillar ju att utveckla och förbättra verksamheter. Som lagledare i basketlaget fick jag chansen att umgås mer med min son och hans vänner - det var också härligt. Visst hade det varit lite tufft när pappa först blev sjuk och behövde personlig assistans och jag blev hans gode man. Att sedan mamma fick en aggressiv cancer och dog inom loppet av ett år gjorde inte resan lättare. Mitt i allt blev jag falsk anklagad och hotad av två personer i en ideell verksamhet där jag var engagerad. Argumenten var helt grundlösa och känslan av att vara ifrågasatt och hotad kändes svårbegripligt. Kanske var det inte så konstigt att energin till slut rann ut.


”Meningsfullhet är inte allt. Den måste också samverka med begriplighet och hanterbarhet.”

För att förstå vad som gör att vissa individer klarar påfrestningar bättre än andra använder jag dels min egen erfarenhet samt forskning kring Känsla av Sammanhang, nedan kallad (KASAM), en teori av Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. I teorin beskrivs hur motståndskraften beror på i vilken grad individen upplever tillvaron som meningsfull, begriplig OCH hanterbar. Antonovskys stressforskning visar att känslan av sammanhang är en viktig faktor i hur väl en person hanterar stress och är välmående (Antonovsky, 2014, Hälsans mysterium). Min slutsats är att meningsfullhet inte är allt, det måste samverka med begriplighet och hanterbarhet.


KASAM-modellen används idag i arbetet med att förebygga stress och skapa psykologiskt välbefinnande. De tre begreppen Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet har enligt Antonovsky olika vikt. Begreppet Meningsfullhet är relaterat till känslor och motivation samt i vilken utsträckning en individ tycker att livet känns meningsfullt. Antonovsky hävdar att känslan av meningsfullhet är det viktigaste begreppet i KASAM. Efter det kommer Begriplighet som innebär i vilken utsträckning som en individ uppfattar inre eller yttre stimuli på ett tydligt, ordnat och strukturerat vis. Det tredje och sista begreppet Hanterbarhet avser att individen har tillgång till tillräckliga resurser för att hantera många olika krav. Dessa tre begrepp utgör en individs sammanhängande förståelse för världen (Antonovsky, 2014, Hälsans mysterium).


Studier visar att en hög KASAM ger högre själveffektivitet och välbefinnande i arbetet.

Forskarna Dåderman och Colli (2014) gjorde en studie med svenska poliser. Den visade att i mycket stressrelaterat arbete så strävar de anställda efter att kontinuerligt utveckla hanterbarheten i olika stressituationer. Studien visar också att svenska poliser hade en hög KASAM och relativt bra motståndsresurser. Detta indikerar att en hög KASAM ger bättre motståndskrafter och ökat välbefinnande för poliser som arbetar med återkommande stress.


I mitt fall räckte inte meningsfullheten till. Idag säkerställer jag att det finns begriplighet samt att jag inte försätter mig i situationer där jag säger ja till för mycket och därmed inte har hanterbarhet i livspusslet. Hur ser din KASAM ut? Är du nyfiken att höra mer kring hur meningsfullhet minskar stress så delta gärna på vårt webbinarium under den digitala Almedalsveckan.


Hur förebygger arbetsgivare stress och ohälsa med coaching?

5 juli 14:00-14:45


Värd: Sandra Rosén Larsson & Rozbeh Baleng-Soultani (KC Group). Huvudgäst: Albin Clarstierna, HR-strateg/Migrationsverket.


Sandra Rosén Larsson, är ledarskapscoach och konsult på KC Group, med specialområde personalvetenskap och coaching. Sandra coachar, utbildar, utvecklar och föreläser för ledare och medarbetare. Hon är också aktiv inom Lottakåren och har uppdrag för Försvarsmakten vid insatser och övningar som stabsresurs.

Sandra har mångårig erfarenhet av ledarskap dels genom eget arbete som styrelseordförande, ledare, projektledare, arbetsledare och egen företagare samt som professionell coach och konsult. Hon har en kandidatexamen i personalvetenskap, är diplomerad marknadsekonom samt har utbildning inom ledarskap, mindfulness och många års utbildning inom coaching. Hon är certifierad ICF Professional Certified Coach (ICF PCC) och Licenced Academy Trainer inom coaching.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page