top of page

Mindfulness för ett hälsosamt arbetsliv

Uppdaterat: 6 juli 2021

Sjukskrivning och psykisk ohälsa ökar och är numera ett folkhälsoproblem. Det är en av bakgrunderna till att ett hälsosamt arbetsliv är ett av fokusområdena i regeringens nya arbetsmiljöstrategi, som presenterades i februari i år och som syftar till att höja ambitionsnivån i arbetsmiljöarbetet. KC Groups chefsutvecklare Jenny Andersson är också mindfulness-instruktör. Hon berättar att fokus och närvaro är förutsättningar för att nå medvetna och hållbara resultat. Genom att träna mindfulness på arbetsplatsen tar vi vara på våra mänskliga förmågor och utvecklar fokus, kreativitet, resiliens, lyhördhet samtidigt som vi minskar stress och ohälsa.

Många arbetsplatser förstår värdet av att låta sina medarbetare och ledare träna medveten närvaro, mindfulness, även på jobbet för att skapa hållbara medarbetare och företag. Många företags framgång bygger på hållbara medarbetare där tillgång till våra mänskliga förmågor är A och O. Det är ur närvaron i nuet samt en ökad lyhördhet om oss själva och andra som vi skapar goda och hållbara resultat. ”Jag önskar att jag bara kunde vara lite mer här och nu.” - hör jag allt fler människor säga som jag möter säger Jenny.


Jenny Andersson är mindfulness-instruktör, marknadsekonom, utbildad friskvårdsterapeut och master coach enligt ICF. Hon har under 12 års tid utbildat människor inom mindfulness. Hon har arbetat med otaliga individer och grupper för att träna förmågan till ökad medvetenhet och närvaro i nuet.

Det som händer är inte bara att man får en ökad livsglädje. Närvaron påverkar också våra möjligheter att vara lyhörda, aktivt lyssnande och bidra till goda relationer. Både till oss själva och andra, fortsätter Jenny. En ökad medvetenhet i stunden dämpar stress och oro. Det är genom våra tankar om framtiden eller det som har varit som skapar oro och ångest. I nuet får vårt sinne vila och vara i det som är.

Genom att låta ledare och medarbetare träna på närvaroträning når företaget nya resultat berättar Jenny. Det är inte bara smart, det är lönsamt också då man tar vara på nuets nyanserade möjligheter. Många ledare lyfter blicken och blir mycket bättre på att leda i förändring, sätta inspirerande mål och kan då också få med alla på tåget. I nuet kan de ta vara på människors drivkrafter, öka målfokus, motivation och energi.

Mindfulness-träning på jobbet är därför en bra investering på många plan. Ibland får människor kraften utifrån och ibland inifrån. Människors förmåga att agera i nuet - på det som "är" - stärks när vi stannar upp. Vi tränar acceptans, tålamod, att släppa taget samt att ha ett öppet och nyfiket sinne. Vi tränar vår förmåga till empati, att "se andra genom vänlighet", vilket bidrar till att vi bättre förstår olika perspektiv, människor och situationer vilket minskar konflikter. Detta blir speciellt viktigt i en värld av ständiga och snabba förändring för att förhindra stressreaktioner och ångest. Att vara oftare i stundens ögonblick, det enda ögonblick vi lever i, kan agera i, kan välja medvetet i, kan varsebli möjligheterna i - är en livslång konst.

De mest kraftfulla och välmående cheferna jag möter har kunskap, träning och förståelse för att använda närvaroträning i sin vardag, säger Jenny Anderson. De inser att genom att stanna upp får man mer gjort. De blir mer effektiva och lägger energin på saker de kan påverka samt släpper taget om det de ändå inte kan påverka. Det skapar mer tid för det de verkligen behöver få gjort för att nå uppsatta mål. Det bidrar till att de agerar istället för att reagera på allt. Mindfulness skapar på så sätt både välbefinnande och fokus - både för dig, ditt team och din organisation, säger Jenny.

Se här för mer om effekterna av mindfulness träning enligt vetenskaplig forskning här: https://goamra.org

Jenny Andersson är cert. master ICF Coach. Hon har en lång erfarenhet av ledarskaps och organisationsutveckling, kultur & värdegrundsarbete och förändringsprocesser. Hon utvecklar och utbildar också inom olika ledarskapsprogram, just nu på VGR:s regiongemensamma chefsprogram.


En av Jennys spetskompetenser är

hälsofrämjande insatser inom arbetslivet.

Hon är utbildad Mindfullness-instruktör samt hälsopedagog


Företag som Jenny arbetat med för att öva medveten närvaro är bl a. Lindex, SEB, Svensk Fastighetsförmedling, Medborgarskolan, Avenyföreningen och Trygghetsrådet. Hon erbjuder både kurser och föreläsningar online och IRL.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page