top of page

Ordet karriär - vad väcker det hos dig?

Karriär ett ord som väcker olika reaktioner hos olika personer. En del skruvar på sig och hos andra ser man att det tänds ett speciellt ljus i ögonen. Alla känner och reagerar på ordet på något sätt. Vad är ditt förhållningsätt till ordet? Vad lägger du in i begreppet karriär? Visst är det spännande att funder över! Barbara, chefscoach, KBT-terapeut och karriärsutvecklare på KC Group, vill med denna artikel kittla din önskan till utveckling på jobbet, i ditt yrke oavsett vad du kallar det.


Personlig utveckling inom arbetslivet

Enligt Wikipedia definieras karriär som en persons utveckling inom arbetslivet. Att göra karriär kan innebära olika saker, såsom att klara av mer specialiserade och svåra uppgifter (funktionell karriär) eller klara av allt fler olika typer av arbetsuppgifter (utvidgande karriär). Med karriär menar man ofta att avancera på sin arbetsplats och sin position för att nå högre lön och mer ansvar. Ofta är karriär kopplat till utbildning och kompetensutveckling. Byte av anställning är ett annat vanligt sätt att avancera i karriären.

I SAOL publicerad: 2015 går att läsa följande; karri·­är [‑ä´r] substantiv ~en ~er yrkes­bana; avancemang in­om ett yrke; ​göra karriär stiga i graderna; ​i full karriär i högsta fart


Samlingsbegrepp för viljan att ha en utveckling

Jag som karriärcoach möter detta ibland ambivalenta förhållningssätt till ordet. För en del kan det vara svårt att identifiera sig med att vilja ha en karriär. Det kan då vara kopplat till att personen sammanlänkar det till beteenden som hen inte tycker är positiva. Att klättra inom en organisation, tro sig vara förmer eller att gå över lik för att nå dit man vill på bekostnad av andra. Jag ser det mer som ett samlingsbegrepp för viljan att ha en utveckling, att ha ett arbete som ger mening och skapar möjligheter till ett liv så som jag vill ha det. Det är för mig karriär.


Om du hade den karriär som passade dig lite bättre än den du har? Vad skulle den innebära? Hur skulle din vardag se ut? Vilka arbetsuppgifter skulle du vilja arbeta med i denna önskade vardag?


Vem bestämmer din arbetssituation?

Jag brukar säga att om du inte har en plan för dig som kommer andra att ha det. Med det så menar jag att har du en plan kan du påverka din situation. Det finns många sätt. Jag tror bl.a. på att ha ett eget utvecklingssamtal med sig själv innan du har ett med din organisation.


Om en medarbetare kommer till en överordnad med en hållbar och genomtänkt plan är den möjliga vägen lättare att ta, tillsammans. En chef som låter sina medarbetare växa inom sig och sitt område i linje med vart uppdraget är, vinner. Det blir nämligen en gynnsammare vardag och flera uppger att det ger en lojalitet till både organisationen och till uppdraget. Det ger ofta i sin tur andra positiva bieffekter så som lägre omsättning på personal, högra effektivitet (lönsamhet) och en trevligare arbetsmiljö i stort.


Mina tips för att ta kommando över din karriär

  1. Skaffa dig en utveckling som ger dig en gynnsammare vardag

  2. Undersök vad i din plan som kan ge positiva effekter för organisationen du verkar inom. Presentera det på ett sätt som passar dig och din chef.

  3. Gör en plan på både kort och lång sikt. Gör den planen synlig och mätbar för dig.

  4. Se dig själv i den planen och verka mot den steg för steg.

  5. Om du har någon i din närhet som är bra på att ge stöd och kan se på dig och din situation utifrån, be om det. Var tydlig med att du behöver lite pepp prova:

- jag vill ha en utveckling på jobbet och har några mål jag vill bolla med dig.

- Jag har kört fast på jobbet och vet inte vad nästa steg skulle kunna vara, kan jag bolla det med dig.


Skulle du vilja bolla dina tankar om utveckling inom arbetslivet med en professionell karriärscoach - ta kontakt med oss här.


Barbara Westertaklax, arbetar med fokus på styrkebaserad karriärsutveckling sedan 2014. Hon har en bakgrund som personalchef, är utbildad socionom med vidareutbildning som samtalsterapeut inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT), samt utbildning inom Neurolingvistic Programming and coaching.


Detta i kombination med lång erfarenhet av rekrytering och bred generell kunskap i personalfrågor, gör att hon kan bistå på flera plan.


Barbara håller regelbundet workshops, seminarier och webinars inom hållbart arbetsliv och beteendeförändring, inom psykisk hälsa, organisatorisk social arbetsmiljö och karriärsutveckling.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page