top of page

Personlig hållbarhet

Tina Ikonomidou, ledarskapskonsult på KC Group, har spetskompetens inom Personlig hållbarhet. Hon vill skapa förutsättningar till långvarigt välmående vilket också krokar arm med målen i Agenda 2030. Hon ingår i ett av KC Groups 7 expertteam som i höst besöker Vård och Omsorg i Återhämtningsturnén #viåterhämtarsverige. Tina föreläser också på Företagardagarna av Ängelholms Näringsliv den 1 september.


Tina menar att vi i arbetslivet behöver prata mer om människan bakom medarbetaren och ledaren. Prata om hur arbetstagaren med stöd av arbetsgivaren kan forma en vardag och miljö som skapar förutsättningar till långvarigt välmående. Läs Tinas inlägg här.

Personlig hållbarhet handlar om att vara hållbar i såväl arbetsliv som i det privata. Det handlar om att skapa en bra balans mellan arbete och återhämtning. Det inbegriper att utveckla ett självledarskap där du är medveten om och utgår från egna behov. Där du har kunskap och medvetenhet om hur din hjärna fungerar och vad din kropp behöver för att fungera på bästa sätt. Ett medvetet självledarskap krävs för att bidra till hållbara organisationer och ett hållbart samhälle.


För att kunna bidra till världen i stort, behöver vi ta hand om den "mindre världen" inom och runtomkring oss. De flesta av oss vet det. Trots det så ökar den psykiska ohälsan och sjuktalen blir högre. Samtidigt krävs medvetna och ansvarstagande organisationer vars arbetstagare har god hälsa, kraft och engagemang att bedriva ett gott arbete samt bidra till hållbar utveckling.
Vem ska orka göra den utveckling världen behöver?

Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns det 17 Globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen. I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet av de Globala målen, och regeringen har utsett en Agenda 2030-delegation för att ta fram en nationell handlingsplan. Men för att de Globala målen ska bli verklighet behöver alla människor och organisationer hjälpas åt.


Mål 3 handlar om att skapa god hälsa och välbefinnande i samhället, på alla plan. Hur ska vi göra det om den psykiska ohälsan ökar och allt fler människor faller in i sjuktalens statistik? Vem ska då göra utvecklingen? Den personliga hållbarheten är en förutsättning för att bedriva ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom organisation, på samhälls- och global nivå.


Tre pelare och utvecklingssteg


Tina beskriver Personlig hållbarhet utifrån tre pelare som även kan ses som utvecklingssteg - inifrån och ut.

  • Håll - att skapa välmående i livet och därmed även i arbetslivet

  • Hel - att utveckla och praktisera ett medvetet självledarskap

  • Hållbar - bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar värld


Hållbarhet börjar alltid inifrån. Inom varje individ. Varje människas engagemang och investering i sitt eget liv och ledarskap gynnar också det sammanhang de är en del av. De gör inte bara skillnad för sig själva, sina nära och kära, kollegor och arbetsgrupp, utan också för hela organisationen och i förlängningen samhället och världen. Det dagliga valet, med de små stegens kraft - gör samhällsnytta. Börjar vi den inre omställningen så kommer det tveklöst göra skillnad i det större.


Tina håller föreläsningar och workshops om personlig hållbarhet i hela Sverige. Med större förståelse för hur nervsystemet fungerar och vad du kan göra rent konkret - så kan du med enkla medel bidra till att skapa en hållbar arbetsmiljö som genomsyras av engagemang, kreativitet, innovation och god produktivitet. För att boka Tina - ta kontakt med oss här. KC Group kan även genom tjänsten PROACT erbjuda Försäkringskassans ekonomiska bidrag till organisationer som väljer att satsa på välmående chefer och medarbetare.


Det är passande och även talande för innebörden av Personlig hållbarhet att avsluta med Mahatma Gandhis citat: Be the change you want to see in the word.


Tina Ikonomidou, är seniorkonsult med 20 års erfarenhet av utveckling på individ- och gruppnivå. Hon har mer än 15 års erfarenhet av ledarskap som chef i verksamheter inom HR, hälsa & ledarskapsutveckling. Hennes specialistområde utöver ledarskap och organisationsutveckling är hälsofrämjande arbetshälsa för medarbetare.


Hon stöttar VD/högre chefer, samt HR-funktioner strategiskt och operativt för att skapa hållbart ledarskap och hållbar arbetshälsa för medarbetare. Tina har en fil. kand. i arbetsvetenskap samt fil. mag inom Internationella relationer.


Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page