top of page

Rösten som berör...

Annacarin Nilsson, utbildningsansvarig och chefsutvecklare på KC Group har en bakgrund inom teater och är examinerad logonom, dvs hon arbetar med röstteknik, kroppsspråk, retorik, framställning och personligt uttryck. Hon genomför utbildningar inom området och väver också in momenten i många av de chefsutvecklingsprogram hon designar och genomför. Kommunikation är en av ledarens viktigaste verktyg och

rösten är i många fall avgörande för hur kommunikationen landar. Läs Annacarins inlägg om hur du kan jobba med din röst.

Den som genom rösten kan förmedla motiven och känslorna, känslolivets klangbotten bakom orden, når mottagarens djupaste och hemligaste känslosträngar. Andra berörs vi inte alls av, fast de säger exakt samma ord. Det är således inte vad som sägs som är avgörande utan hur det sägs, säger Gunnel Bergström i sin bok ’ Skådespelaren och det skapande ögonblicket’.

Vidare beskriver hon rösten som berör som personlig. I den avspeglar sig ett engagemang: hur tankar föds och länkar sig i varandra och vilka känslor som driver människan att tänka och handla som hon gör. En sådan röst är böjlig, melodisk och den personliga klangen är ständigt föränderlig i ett klangrikt flöde. Motsatsen, den opersonliga rösten, uppfattar vi som oengagerad därför att den är klangfattig och oböjlig. Den säger oss mycket lite eller inget alls om personens motiv eller känslor. Avgörande för om en röst är uttrycksfull eller inte, beror inte på om vi vill förmedla våra känslor eller inte, utan i vilken grad vi har kontakt med och tillgång till våra emotionella djup. Detta beror i sin tur på om vi har en avspänd och levande kropp samt en funktionell andning som tillåter våra tankar och känslor att nå ner i och påverkar hela vår personlighet. Många spänningar fungerar så att det hindrar impulser och tankar att nå annat än intellektet.

Orsaken till att rösten blivit opersonlig och uttryckslös kan vara att man växt upp i en miljö där föräldrar och senare lärare hade en anspänd kroppshållning och ett anspänt tal. Barn imiterar omedvetet sina vårdare, rör sig och talar som de. Ett annat skäl kan vara att man lever ett stillasittande, intellektuellt krävande liv från skolstarten och framåt och därför "tappat bort" kroppen och då förlorat djup i bukandningen. Hög bröstandning innebär att andningen blir kort och snabb och att stämläpparna vid sidan om sin tonbildning (fonation) används för att ekonomisera med luften varvid struphuvudet åker upp och rösten låter ”klämd”. Ett annat skäl till varför rösten inte klingar fritt och nyansrikt är den personliga censuren.

Sättet att råda bot på en onyanserad röst är att lära sig avspänning och en andning som startar längst ner i kroppen i den långa bukmuskeln, strax över blygdbenet, samt öka kroppens rörlighet. Det finns ett klart samband mellan kroppens och röstens uttryck. Kroppen kan liknas vid en klanglåda som ständigt förändras så att nya nyansvillkor skapas. Ett utmärkt sätt att träna rösten på är därför att träna den tillsammans med rörelser.


5 tips:

  1. Mjuk fonation handlar om att arbeta funktionellt med lufttrycket så att rösten blir mjuk och böjlig. Håll ena handen ca 10 cm nedanför naveln. Medan du blåser ut varmt luft i andra handen noterar du att magen går in och luften ut. Som när du t ex skrattar. Många gånger drar vi aktivt in luft och blockerar därmed hela systemet. Arbeta med utåtgående luft. När du släpper magmuskeln så faller luften tillbaka. Obs! Notera att utandningen är aktiv och inandningen är passiv!

  2. Prova att lägga in ett litet motstånd. Placera övertänderna på överläppen och blås ut luft. Nu blir blir det ett lätt motstånd som bildar ljudet F.

  3. Prova att räkna hur långt du kommer i en utandning. När du kommer till utandningens slut - stanna och tillåt luften falla tillbaka. Försök sedan att för varje omgång räkna längre och längre. Gör övningen i rörelse, dvs gå så långt du hinner på utandningen och stanna upp när den tar slut.

  4. För att få styrka i rösten använder du flankmusklerna. Det är muskler på sidan av kroppen - mellan bröstkorg och midja. Håll händerna på flankerna och prova olika konsonantljud; p, t, k, g, b. Flankmusklerna ska då gå ut på sidorna.

  5. Arbeta med dynamik. Prova att räkna eller läsa en text och låta rösten gå upp och ner "i backar". Prova att använda olika tempo och betoningar.

Är du intresserad av att vet mer om hur du kan jobba med din röst, ta kontakt med oss på info@kc-group.se.


Annacarin Nilsson, arbetar med utveckling, utbildning och kvalitetssäkring av utbildningar på KC Group. Hon arbetar också som chefscoach. Hennes spetskompetenser är neurovetenskap och lärande, kommunikativt ledarskap, organisatoriskt lärande samt grupprocesser.


Hon har en Master i Professionsutveckling och forskning, med ledarskap och organisationsutveckling som fokus,

en Fil. kand. i dramametodik. Hon är examinerad logonom samt Professionel Certified Coach (PCC).

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page