top of page

Så leder du med tillit

Ordet tillit och tillitsbaserat ledarskap dyker ofta upp som det ”nya” inom ledarskap. Forskare och ledarskapsutvecklare har länge försökt reda ut hur ledare bör bete sig för att främja goda resultat. Många studier visar att det först och främst handlar om en sak - tillit. Tillit ses som oljan i maskineriet! Tillit gör att beslut fattas snabbare i teamet och att man tillsammans uppnår goda resultat. Forskning har också kunnat påvisa att tillit och goda sociala relationer påverkar vår hälsa positivt.


Kommuncoacherna/KC Group ser tillitsbaserat ledarskap som en viktig kompetens att inkludera och utveckla i våra coachingprocesser. De flesta organisationer som vi arbetar med idag strävar efter ett tillitsbaserat ledarskap. Men vad innebär det?

I Visionspodden pratar forskaren Louise Bringselius om tillitsbaserad styrning och ledning. Här kan du lyssna på vad hon anser att det betyder och varför det är viktigt för framtidens offentliga sektor? https://poddtoppen.se/podcast/1292544291/visions-chefspodd/sa-leder-du-med-tillit


Annacarin Nilsson, verksamhetsutvecklare, coach och utbildare på Kommuncoacherna har tidigare skrivit om Att skapa tillit mellan ledare och medarbetare. Läs hennes artikel här: https://www.kommuncoacherna.se/blog/att-skapa-tillit-mellan-ledare-och-medarbetare


En av de mest omfattande undersökningarna som belägger vikten av tillit som bas för ledarskap i team är Projekt Aristotle, ett projekt där hundratals team inom Google studerats med syfte att belägga framgångsfaktorer i team.

Slutsatsen är att den obestridligt viktigaste faktorn för prestation i team definieras som psykologisk trygghet. En avgörande komponent för trygghet är just tillit. Psykologisk trygghet kan inte existera utan tillit. Rapporten sammanfattas väl i en artikel från New York Times. Läs artikeln här.

https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page