top of page

“Sjuknärvaro” är den stora boven – så kan du som chef öka produktiviteten

Stress och psykisk ohälsa har varit ett hett ämne under många år och är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Men det som sällan pratas om är de stora förlusterna av “sjuknärvaro” – när vi går till jobbet och upplever stress, har koncentrationssvårigheter och sömnproblem. KC Groups ACC certifierade chefscoach Anette Östlin ger tips om hur du kan minska sjuknärvaro och öka produktivitet.

Forskning visar att företag kan öka produktivitet upp till 38 % genom att ta hand om sin personal och minska sjuknärvaro, enligt arbetsmiljöekonomen och forskaren Malin Lohela Karlsson (Dagens arbete. Föreskriften om psykosocial arbetsmiljö. Artikel hämtad 2020.06.02, på https://da.se/2016/03/det-lonar-sig-att-gora-nagot-at-problemen/.

Där medarbetarna trivs, lyckas inte bara företag behålla kompetent personal, de är även lönsammare, växer snabbare och har ett starkt varumärke. Så, slaget om framtiden kommer troligtvis inte att stå mellan de som bäst pressar kostnader, trycker in mest i systemet eller har den vassaste säljkåren utan om de som bäst tar hand om sin personal. De som lyckas skapa välmående arbetsplatser där man trivs och vill vara kommer att lyckas bäst i konkurrensen.

Men, vad är det som gör att det inte sker i större utsträckning än idag? Vad har de goda förebilderna lyckats med som kan visa oss vägen för välmående och hållbara verksamheter? Ja, det handlar i första hand om ett mentalt skifte i hur vi ser på ledarskap idag och att se verkligheten med nya ögon.

Här kommer några perspektiv i det mentala skiftet som jag tror är avgörande:

1. “Byt glasögon” - och få nya insikter Något jag ofta hör från både chefer och medarbetare är ”När ska vi få lite arbetsro?” och ”När kommer alla förändringar att vara över?”. Sanningen är att de ständiga förändringarna kommer att fortsätta. På samma sätt som vi lämnade jordbrukssamhället och gick in i industrisamhället så behöver vi se det skifte vi är inne i idag – till en mer snabbrörlig och föränderlig värld.

  • Tydlig riktning och vision blir mer avgörande än långsiktiga 5- och 10 årsplaner.

  • Årliga medarbetarsamtal har ett litet värde om vi inte kompletterar dessa med kontinuerliga avstämningar och ett coachande ledarskap.

  • Den årliga medarbetarundersökningen har spelat ut sin roll och ger plats för kontinuerliga pulsade mätningar, som ger oss feedback här och nu, för att ständigt kunna kalibrera förutsättningarna för verksamhet, välmående och engagemang. Här finns verktyg som inte bara ställer frågor på ytan, utan fördjupar behov, utmaningar, mål och riktning och som därmed helt kommer ersätta årliga enkäter.

2. Välj att “Ta ställning” Vi kan välja att se problemen men göra som vi alltid gjort – eller se vinsterna med att tänka nytt. Med ökad medvetenhet om de vinster som väntar runt hörnet när vi investerar i ökat välmående får vi motivation att göra ett genuint ställningstagande som ledare.

  • Ta upp detta i ledningsgruppen. Denna fråga ska vara högst uppe på agendan.

  • Se det långsiktigt och skapa hållbar förändring. När beslutet är taget, att välmående ska vara en grundförutsättning som kontinuerligt prioriteras, istället för att göra enstaka insatser vid behov, ökar inte bara effektivitet och lönsamhet utan även arbetsglädje och engagemang.

3. Agera med ett “Nyfiket ledarskap”

Som ledare har det aldrig varit viktigare än idag att förstå de psykologiska aspekterna bakom välmående. Ett fokus på de mellanmänskliga relationerna med ett närvarande ledarskap som ser och bekräftar medarbetarna med ett genuint intresse ger nämligen snabbt effekter som ökad delaktighet och gemenskap.

  • Föregå med gott exempel. Det handlar om mod att lämna den egna komfortzonen och prova nya vägar i ledarskapet som leder till ökad transparens och öppenhet.

  • Se medarbetarnas potential. Ge handlingsutrymme och förutsättningar för självledarskap – det i sin tur utvecklar medarbetarskapet, där alla är medskapare i verksamheten, med både krav och möjligheter att bidra.

Sjuknärvaro och produktionsbortfall kan ha många underliggande orsaker – men ledarskapet har en nyckelroll för att vända den nedåtgående trenden. För varje insikt, val och nyfiket agerande ökar produktiviteten och välmåendet. Lyckas vi med ovanstående punkter har vi goda förutsättningar att skapa lönsamma organisationer.


Anette Östlin, är ledarskapsutvecklare och chefscoach

med fokus på självledarskap, kommunikation och arbetsglädje. Hennes tidigare erfarenheter från en stor statlig organisation har lagt grunden till hennes intresse att arbeta med ledarskap och grupputveckling.


Anette drivs att utifrån en helhetssyn hitta de kritiska framgångsfaktorerna som påverkar prestationsförmåga, resultat och arbetsglädje. Hennes styrka ligger i hennes sociala förmåga tillsamman med tydligt resultatfokus.

Anette har tillsammans med företaget Great Rate, ett pulsmätningsföretag, utvecklat ett helhetskoncept för medarbetare och organisationer som ger smarta enkla analyser i realtid, för att omsätta resultat till handling.

Källa:

Dagens arbete (u.å). Föreskriften om psykosocial arbetsmiljö. Artikel hämtad 2020.06.02, på (https://da.se/2016/03/det-lonar-sig-att-gora-nagot-at-problemen/

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page