top of page

Statsbidrag - en utvecklingsmöjlighet

Elisabeth Adriansson Sandberg är KC Groups nya expert och resurs vid tjänster kopplade till statsbidrag. Om du jobbar på en kommun, inom region eller vårdbolag och vill veta vilka möjligheter ni har, tveka inte att ta kontakt på elisabeth@kc-group.se. Läs Elisabeths inlägg nedan.

Jag tror på laget! När vi lyckas engagera och inspirera varandra som team, växer alla! Vi känner oss delaktiga och kan därmed ta större ansvar i våra roller, för att förbättra vår arbetsmiljö och därmed också vår leverans till kunden mot en god och nära vård. Det blir en så kallad Win-Win.


Under hösten 2021 och hela 2022 hade jag uppdrag för en kommun i Stockholm, där jag tillsammans med förvaltningen hade ansvaret för riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Där upprättade jag en process gällande statsbidrag. Processer är avgörande för att inte skapa beroende av person, utan möjliggöra för andra funktioner att ta vid. Jag såg då vilka fantastiska möjligheter dessa bidrag kunde erbjuda, men också den stress de skapade i en redan hårt pressad organisation.


I de nätverk jag deltog i såg jag hur svårt det var att hinna ta fram projektdirektiv, projektplaner samt att hitta rätt projektansvarig inom förvaltningen. Det är ju många författningar som en kommun ska förhålla sig till, som inte alltid underlättar för snabba beslut. Men, jag såg en möjlighet i att, utifrån nämndens verksamhetsmål, använda bidragen till att ta hjälp av extern expertis för att lösa ovanstående.


Under den här perioden tog jag del av all information gällande statsbidrag som förvaltningen kunde erhålla. 2021 missades Återhämtningsbonusen. Detta beroende på kort ansökningstid i en pressad organisation. Nästkommande år, 2022, var förvaltningen mer beredd eftersom externt stöd fanns på plats. I min funktion som projektansvarig fick jag i uppdrag att ansöka Återhämtningsbonusen för förvaltningens medarbetare.


I min informationssökning hittade jag Skara kommun, som med stöd av bidraget genomfört Återhämtningsdagar 2021 med mycket positiv respons från deltagarna. Dagarna hade genomförts av KC Group som jag då kontaktade. Jag ansökte, med KC Groups utarbetade underlag Återhämtningsbonus. Dagen skulle vara en aktivitet för att nå nämndens mål, "Att vara en attraktiv arbetsgivare". Förvaltningen erhöll bidraget och dagarna genomfördes av KC Groups coacher med ett betyg på 4,9 av totalt 5. De förbättringsförslag som framkom under dagarna utvärderades, rankades, och presenterades av coacherna för förvaltningens ledningsgrupp. Därefter fick verksamheterna ta fram vilka förslag de ville gå vidare med.


Ett vidare samarbete med KC Group skulle ge mig större möjlighet att göra skillnad för de människor som möter människor i sitt arbete, tänkte jag och kontaktade VD Annika Röckner. Tillsammans med KC Groups erfarna teamcoacher, över hela landet, kan jag nu stötta fler förvaltningar runt om i landet med att ta vara på de möjligheter som statsbidrag ger - att engagera och utveckla medarbetarna så de känner sig delaktiga i kvalitetsarbetet att utveckla verksamheten mot en god och nära vård.


PS: Jag har sedan början på 90-talet aktivt arbetat med systematiskt kvalitetsledningsarbete för att underlätta samt skapa engagemang och delaktighet för medarbetare. Det ger hög kvalitet och en ekonomi i balans. Som den nörd jag är såg det förbättringshjul som beskrivs i Socialstyrelsens handbok för tillämpning av SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete i deras logga för Återhämtningsbonusen.


Är du intresserad av att veta mer om dina möjligheter. Tveka inte att ta kontakt med mig.


Elisabeth Adriansson Sandberg

Affärsområde Statsbidrag

Kontakt: elisabeth@kc-group.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page