top of page

Stress och återhämtning

Uppdaterat: 8 juli 2021

De flesta idag vet att stress i sig inte är farligt. Stresshormonerna gör att vi blir skärpta, får "flow" och blir uthålliga. Stress är bra för oss, så länge vi ger plats för återhämtning, menar KC Groups chefsutvecklare och Master Coach Ingrid Lindelöw Berntson som i botten är sjukgymnast. Hon anser att det inte handlar om att hantera stress utan mer om hur vi kan bygga återhämtning. Ingrid ingår som konsult i KC Groups nya bidragsberättigade tjänst för hälsofrämjande insatser PROACT by KC Group. Så vad innebär återhämtning?


Återhämtning

Vilka goda vanor har du idag? Vilka kan du bygga vidare på? Vad ska du släppa? Det är sådana frågor jag ställer till mina coachklienter, berättar Ingrid. Det vi vet idag är att regelbunden återhämtning är viktigt för att vi ska må bra. För att återhämta oss och ha god hälsa behöver vi; fysisk rörelse, avspänning/mindfulness, sömn, bra kost, förundran och känslan av sammanhang. Vi vet också att de flesta av oss hoppar över någon eller några av dessa eller ”glömmer” bort dem när vi som bäst behöver dem, säger Ingrid. Läs mer om forskning kring återhämtning här.


Hållbarhet genom professionell coaching

Hållbarhet kan i denna kontext beskrivas som långsiktig bärighet. Hur ska du som individ sortera och skapa kraft i dina tankar i tider av ständiga förändringar i en alltmer komplex tillvaro. Inom professionell coaching finns många effektiva verktyg för det. En coach kan stötta dig i att hitta dina vanor och rutiner. Få dig att se vad just du behöver i vardagen, och hur du lättast får in det. Och det bästa av allt, att du faktisk gör det också! Kom ihåg: Din dagliga återhämtning är lika viktig som att borsta tänderna och det prioriterar varken du eller jag bort, oavsett hur mycket vi har på jobbet, säger Ingrid.


Hållbarhet på arbetsplatsen

Vidare menar Ingrid att det naturligtvis också behöver finnas en kultur på arbetsplatsen som tillåter att vi prioriterar vår återhämtning. Vi behöver chefer och ledare som är förebilder och föregår med gott exempel. Vi behöver prata om hur miljön behöver vara för att vi ska uppmuntras att prioritera återhämtning och hälsa. Det borde egentligen inte vara konstigt, menar Ingrid, eftersom alla arbetsgivare borde vilja ha hög frisknärvaro samt utvilade och effektiva medarbetare på arbetsplatsen?!


Sammanfattningsvis är Ingrids tips: Sluta prata om stress. Börja prata om återhämtning. Det vi fokuserar på växer.


Ingrid Lindelöw Berntson, är ICF certifierad professionell coach på högsta nivå, Master Certified Coach (MCC). I grunden är Ingrid leg. sjukgymnast med vidareutbildning inom neurologi, psykologi och samtalsmetodik. Hon är även examinerad projektledare.


I sitt eget företag Shift Education arbetar hon sedan 2009 med att utbilda andra coacher vilket har resulterat i att Ingrid även kan erbjuda ett kompetent team chefscoacher i norra Sverige.


I KC Group ingår hon och hennes team som underleverantör av chefsutvecklare, professionella coacher samt som leverantör av coachutbildningar.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page