top of page

Systemintelligens - vad är det?

Uppdaterat: 28 jan. 2021

Av alla team, så är bara ca 10% riktigt effektiva. Det konstaterar Team Coaching International när de studerar sin databas med över 5000 team som de bedömt med sitt verktyg Team Diagnostic Assessment, som utgår från parametrarna positivitet och produktivitet. Enbart 15% av alla grupper lyckas skapa ett team, d v s en helhet där alla ingående delar fungerar optimalt. Läs hur KC Group arbetar med teamcoaching här...

När alla individer ansvarar för att alla ska fungera ihop, läggs grunden för effektiva team och företagets succé. En framgångsfaktor i effektiva team är kommunikationen och då i synnerhet - hur man lyssnar på varandra. Läs Team Coaching Internationals artikel om hur du kan stärka kommunikationen i team genom aktivt lyssnande här.


Det finns två huvudinriktningar inom teamforskning. Den ena forskningsapproachen har ett utvecklingsfokus och utgår från att alla team måste gå igenom olika utvecklings-stadier innan det fungerar riktigt bra. Inom denna tankelinje finns Schutz FIRO-modell som har vidareutvecklats av Tuckman och Wheelan. Den andra skolan utgår från systemteori som har ett kollektivt perspektiv och ser teamet som en helhet. Här jämförs olika team för att försöka urskilja vad som gör att vissa team blir mer framgångsrika än andra.


Oscar Öquist, leg. psykolog, med lång erfarenhet av ledarutbildning och organisationsutveckling har skrivit boken "Framgångsrikt ledarskap med systemteori: mönster, sammanhang och nya möjligheter". I boken fokuserar Öquist på hur ledare som arbetar med strukturer i stället för att lägga kraften på enskilda händelser kan öka möjligheterna att leda organisationen framåt. Ytterst handlar det om att vara närvarande och samtidigt behålla ett helikopterperspektiv. Men ledningsgruppens systemintelligens är avgörande för hur strategiska beslut ska kunna implementeras ute i organisationen enligt KC Groups ledarutvecklare Andy Troedsson och Peter Englén som jobbar med teamcoaching i bl a ledningsgrupper. Peter och Andy har tillsammans skrivit boken "Att leda team: 60 tips som ökar din systemintelligens där de både beskriver systemteori, forskning och ger konkreta tips hur du kan arbeta med teamcoaching som ledare". Boken kan köpas här


Vill du veta mer om hur du kan arbeta med systemintelligens för att optimera positivitet och produktivitet i din organisation. Vi kommer gärna till er och berättar mer om systemintelligens och hur vi arbetar med i olika organisationer. Ta gärna kontakt med oss här eller maila oss på info@kc-group.se


Källor:

International CoachFederation. (2018). www.internationalcoachfederation.com.


Troedsson, A. & Englén, P. (2018). Att leda team: 60 tips som ökar din systemintelligens. Stockholm. Vulkan.


Öquist, O. (2018). Systemteori i praktiken : konsten att lösa problem och nå resultat. Gothia Fortbildning AB.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page