top of page

Teamcoachande ledarskap: Ny digital utbildning, start 20 april

Uppdaterat: 28 feb. 2021

Är du bra på att coacha och leda dina medarbetare på individnivå? Önskar du utveckla din förmåga att också leda ditt team eller din arbetsgrupp att fungera väl tillsammans?


I utbildningen Teamcoachande ledarskap tränar du din systemintelligens och lär dig att utnyttja teamets fulla potential. Du lär dig hur du kan se och leda teamet som ett system istället för som en grupp av individer. Du kommer spara energi och frustration och får samtidigt ett effektivare team där ni samverkar, håller varandra ansvariga och har roligt tillsammans.


Utbildare är Andy Troedsson och Peter Englén, internationellt certifierade teamcoacher. Du tar del av deras mångåriga erfarenhet av arbete med allt från högsta ledningsgrupper till operativa teamledarteam och projektteam inom både offentliga verk, myndigheter, kommuner och i näringslivet. Läs hur Andy och Peter beskriver utbildningsprogrammet och hämta hem det här nedan.

Som professionella chefs- och teamcoacher stöter vi dagligen på chefer och ledare som uttrycker frustration över att de är duktiga på att coacha och utveckla sina medarbetare enskilt, men att de har mycket svårare att få arbetsgruppen eller teamet att fungera väl. Ofta beror det på att de leder teamet på individnivå i stället för på systemnivå. Därmed missar de chansen att utnyttja teamets fulla potential.

Den här utbildningen är designad för dig som är chef, HR-partner, projektledare, team- eller arbetslagsledare, för att ge dig kunskap och träning i att leda och coacha teamet som en helhet. Du får kompetens och verktyg för att skapa effektiva och produktiva team med bättre samsyn och samarbete. Målet är att du ska få teammedlemmar som håller varandra ansvariga, som utnyttjar varandras olikheter och kompetenser bättre och, inte minst, har roligt tillsammans.


I utbildningen som utgår från case och praktisk träning får du lära dig att sätta upp, leda och utveckla team genom att stärka din systemintelligens. Systemintelligens kan delas in i fem kompetenser:

  1. Teamkännedom. Förmåga att inse teamets betydelse för hur individerna presterar och förstå vad som krävs för att få ett team att prestera på högsta potentiella nivå.

  2. Teamkontroll. Förmåga att skapa en miljö som ger teamet den trygghet och tillit som behövs för att blomstra.

  3. Teammotivation. Förmåga att få teamet att förstå varför det existerar, vart det är på väg och varför de enskilda teammedlemmarna ska engagera sig i teamets mål.

  4. Lyssna på teamets röst. Förmågan att lyssna på vad teamet uttrycker i stället för att fokusera på de enskilda medlemmarna.

  5. Teamledarskap. Förmågan att själv vara tydlig med vad man förväntar sig av teamet, belöna teamarbete och att samtidigt se till att teammedlemmarna är med och delar på ledarskapet.

Utbildare i världsklass Andy Troedsson och Peter Englén är internationellt certifierade teamcoacher. Du får ta del av deras mångåriga erfarenhet av arbete med allt från högsta ledningsgrupper till operativa teamledarteam och projektteam inom både offentliga verk, myndigheter, kommuner och i näringslivet. Andy och Peter arbetar nära flera internationella forskare inom ledar- och teamutveckling, bl a Ruth Wagerman som är professor vid både Harvard och Colombia University. Som medgrundare och styrelsemedlemmar i branschorganisationen ”Sveriges Teamcoacher” är de starkt engagerade i Teamcoachingakademin som anordnar seminarier med de mest framstående forskarna och föreläsarna inom grupp- och teamutveckling i Sverige och internationellt. Peters och Andys bok ”Att leda team - 60 tips som ökar din systemintelligens” ingår som kurslitteratur.


Läs hela programmets innehåll och anmäl dig senast 31 mars på info@kc-group.se

Max 12 deltagare.

Utbildning i Teamcoachande Ledarskap
.pdf
Download PDF • 464KB

.


Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page