top of page

Tips från coachen: En vardagshjältes utvecklingssteg

Uppdaterat: 27 sep. 2021

Vi alla går igenom utmaningar i livets olika skeenden, både inre och yttre. När man är mitt "i" ett skede kan det vara behjälpligt att får ett "ur-perspektiv". Det kan Joseph Campbells kända modell "The Hero's Journey" erbjuda. The Hero's Journey exemplifierar olika stadier i en utvecklingsresa. Annacarin Nilsson, chefscoach och chefsutvecklare på KC Group, har en bakgrund inom teater där modellen används i de flesta pjäser och filmer. Modellen är dock universell och går utmärkt att använda i vilket sammanhang som helst, inte minst inom chef- & ledarskapsutveckling. Läs mer om modellen här nedan.


“The hero brings back a gift for the humanity” ~ Joseph Cambell


The Hero's Journey är en klassisk psykologisk berättelsestruktur som återkommer i historier över hela världen. Joseph John Campbell, en amerikansk professor i litteratur som intresserat sig för jämförande studier i mytologi och religion, har tagit fram modellen. Hans arbete täcker många aspekter av den mänskliga upplevelsen i våra utvecklingsprocesser. Campbells mest kända verk, är hans bok The Hero with a Thousand Faces (1949), där han diskuterar sin teori om den arketypiska hjältens resa som delas av många världsmytologier, kallad monomyten . Den utgår från en bred kategori av berättelser där en karaktär "hjälten", oftast huvudrollsinnehavaren råkar ut för olika prövningar som denna i slutänden ska segra över.


Utvecklingsstegen Hon eller han utgår från sin vardagssituation. Något händer som utmanar och som påbörjar utvecklingsresan. Under färden möter hon/han olika prövningar. I den djupast grottan utkrävs den yttersta prövningen. Krafter möts och en avgörande seger vinns. Hjälten kommer tillbaka från detta mystiska äventyret med nya insikter och ny kraft. Och inte minst med en gåva att dela med sig av till omvärlden.


Här är de tre stadierna i "hjältens" resa:

  • Avgångsfasen: något inträffar som gör att hjälten lämnar den vanliga världen.

  • Initieringsfasen: hjälten går in i okänt territorium ("specialvärlden") där hen blir till en riktig mästare genom olika prövningar och utmaningar.

  • Återvändsfasen: hjälten återvänder i triumf.

De tre faserna är specificerade i 12 mindre enheter. Jag brukar se dessa som 12 klockslag. Klockan 6 utövas det centrala kombatten eller konflikten i berättelsen.


Var befinner du dig? Vilka strider har du behövt ta? Vilka lärdomar bar du med dig?

Vilken är din nästa utmaning?


Hör Matthew Winkler and Kirill Yeretsky beskrivning av Joseph Cambells modell här.


av Anncarin Nilsson


Annacarin Nilsson, är verksamhetschef och kvalitetssäkrare på KC Group. Hon arbetar också som konsult inom ledarskapsutveckling, utbildningsinsatser och chefsstöd.


Annacarin är fil.kand i dramametodik, examinerad logonom samt ICF Certifierad professionell coach (PCC). Just nu läser hon en Master i Professionsutveckling och Forskning inom organisationsutveckling och ledarskap.


Hon har en bakgrund inom teater som teaterpedagog och regissör inom vilket ledarskap och samspel verkligen utgör en central del. Annacarins spetskompetenser är: kommunikativt ledarskap, presentationsteknik, pedagogik inom arbetslivet samt organisatoriskt lärande.
Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page