top of page

Tips från coachen: Enkel modell för förflyttning till en resursstark ”önskad framtid”

Karin Kullberg, ICF certifierad coach och teamutvecklare på KC Group tipsar här om en enkel modell som hon ofta använder som grund i samtal. Den hjälper till att strukturera tankar och få fokus på en ”önskad framtid” istället för att fastna i en ”fruktad”.

Bild; InSensa.se


Från vår egen historia har vi med oss upplevelser och erfarenheter, som skapar en bild och tanke om framtiden. Alla upplevelser bidrar till lärande och om vi hanterar dem rätt, bygger dessa upplevelser vår förmåga att hantera framtiden, vi blir resursstarka. Men om vi fokuserar på ”mindre bra upplevelser”, och inte får med oss lärandet från dessa, är risken stor att vi skapar oss en ”fruktad framtid”. Som coach vill jag bidra till att du skapar din ”önskade framtid”. Modellen ovan hjälper till att ställa frågor och att sortera tankarna. Var befinner jag mig nu? Vad har bidragit till att jag är här? Bra upplevelser? Mindre bra upplevelser? Vad upplever jag nu? Hur kommer det sig? Hur påverkar dessa händelser min syn på framtiden? Vad har jag lärt mig?


Om vi tar vår nuvarande situation med Coronapandemin som exempel så är det ju inte så svårt att tänka på ”mindre bra upplevelser”. Jag kanske har nära och kära som insjuknat i Covid19, eller känner stor oro för att någon nära ska insjukna. Jag kanske blivit permitterad eller uppsagd. Om jag har mitt jobb kvar, kan Corona ha påverkat min arbetssituation med merjobb och hantering av medarbetares oro. Jag kan känna oro för Sveriges ekonomi, eller bekymra mig för händelser och situationer i världen. Det finns mycket att bekymra sig för. Med detta fokus, är det lätt att bygga upp en ”fruktad framtid”, att tankarna rusar i väg och vi fastnar i rädsla och oro.


Kan jag då förflytta mig till ”bra tankar” och fokusera på vad som faktiskt är positiva förändringar i denna extrema situation, då kan jag göra en förflyttning till en plats som är betydligt behagligare att vara på. Jag kanske upplever att jag har mycket mer tid med nära och kära, både hemma och via telefon/skype. Jag kanske har lärt mig många nya saker i jobbet som t ex hur bra det faktiskt funkar med videomöten, att vi fått bort en hel del onödigt administrativt jobb för att vi varit tvungna att tänka till, prioritera och hittat nya sätt att hantera verkligheten på. Jag kanske rör mig mer, promenerar, motionerar och är mer ute i naturen och njuter av den. Jag kanske har sett över min ekonomi, gjort omprioriteringar och fått bättre koll. Jag kanske har bidragit till samhället genom att handla mat till personer i riskgrupp, eller bidragit ideellt för att hjälpa till inom vården. För att nämna några… Du kan säkert komma på fler.


Då blir nästa steg att fundera på hur jag vill att min ”önskade framtid” ska se ut? Av de erfarenheter jag fått, vad vill jag ta med mig in i framtiden? Vad har jag lärt från ”mindre bra upplevelser”? Vad vill jag behålla? Sedan kommer följdfrågorna – Vad behöver jag för att skapa min ”önskade framtid”? Vad behöver jag göra? Vad behöver jag för stöd/hjälp?


Förhoppningsvis kan du då ta steg mot din önskade framtid och också förflytta tankarna till en mer resursrik plats.


Du kan också använda modellen åt andra hållet, d v s börja med att tydliggöra din ”Önskad framtid” för att sedan se vad du har för bra och mindre bra upplevelser och erfarenheter som kan hjälpa dig att skapa den framtid du vill ha.


Jag önskar dig all lycka till på resan mot din ”önskade framtid”!


Karin Kullberg, är ICF Associate Certified Coach (ACC) och diplomerad Professional Certified Coach (PCC). Karin är även utbildad inom teamcoaching och neuroledarskap. Hon jobbar med att utveckla team utifrån ett antal olika verktyg, så som analyser av individernas beteenden, drivkrafter och EQ för att se hur det påverkar samspelet, men hon jobbar också med Susan Wheelans modell för att skapa högpresterande team.


Karin är civilingenjör i grunden och har jobbat 15 år i olika roller och branscher, framförallt IT- och telecom. Hon har även jobbat med utbildning och coaching inom ”effektivitet” under 10 år, och bidragit till att tusentals ledare och medarbetare har bättre koll på sin arbetsvardag med fokus på rätt saker, bl a e-post hantering, möten samt planering och prioritering för fokus.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page