top of page

Tips från coachen: Hur leda i kris?

Lär dig förstå krisens förlopp och människors reaktioner i dessa Corona-tider. Kunskap om hur människor påverkas av kriser bör varje chef och medarbetare ha. Lillemor Starlander, senior chefscoach och chefsutvecklare på KC Group ger föreläsningar/samtalsforum, om cirka 60-90 min, samt enskild coaching, hur du som chef eller ledare kan förstå och leda i kris. Lillemor menar att alla inte förstår, i vart fall inte direkt, att en del av oss upplever en kris som ett starkt hot. När vi känner hot hamnar vi omedelbart i en krissituation och drabbas av olika typer av starka stressreaktioner. Lillemor beskriver nedan övergripande om kris- och utvecklingens olika stadier samt hur du kan hantera dessa.

Psykiatriprofessor Johan Cullberg skriver i sin bok Kris och utveckling att människors krisreaktioner bildar ett tydligt mönster med specifika steg i en modell kallad kriskurvan. Enligt Johan Cullberg är vårt reaktionsmönster och förmåga att bearbeta kriser beroende av en mix av individuell personlighet, tidigare erfarenheter och hur svår krisen är. Krisreaktioner är helt normala reaktioner på en onormal situation. Vi utgår från Johan Cullbergs beskrivning och kriskurvan när vi nu talar om den kris som hela världen påverkas av våren 2020, pandemin med Corona-viruset. Kriskurvan i bilden ovan beskriver olika faser av krisen samt vad du och ”dina” chefer kan göra i varje fas. Bearbetning tar tid. Det kan gå ett steg framåt och ett steg bakåt, eller två steg bakåt. Det pendlar innan personen/gruppen slutligen får tag på och har lust att börja tänka på framtiden. Då ska du vara där och ge hopp, utmana framtiden, peppa och möjliggöra. Steg 1: Chockfasen Förnekelse Det där viruset i Kina, det gäller inte oss. Det är där, det kommer inte hit. ”Tänk att dom fortfarande har levande djur till försäljning på marknader.” Det blir litet av att de får skylla sig själva. Det rör i alla fall inte oss. Insikt Så fick Sverige sin första smittade, en ung vuxen kvinna som behandlades på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Hon hade varit i Wuhan i Kina. Hon isolerades med tanke på smittspridningsrisken, behandlades och blev frisk. Så kom smittan till norra Italien. Många italienare blev sjuka. Många dör. Svenskar på skidsemester i norra Italien och i Ischgl i Österrike kom hem med smitta. Vi inser att krisen är här. Hos oss. I trygga Sverige. Hur gör du som chef? För dig själv: - Andas! Låånga djuupa andetag. Lär dig 4-punktsandningen. - Tänk på din kropp. Hur du står. Med fötterna stadigt i golvet. Det kallas grundning. Rör på dig, Promenera/motionera. - Tänk på dig själv. Att du är du. Försök se helheten. Och hur du påverkar helheten. För medarbetarna: Som chef bör du tala med var och en av dina medarbetare om hur de har det och om hur de ska förhålla sig. För företaget: Upprätta en särskild informationsplats på intra-nätet som kan heta: Information om Coronasituationen på …… (företagets namn). 1. Ge mycket tät information om vad som händer i företaget och hur ni tänker. Tätheten bör vara var- och varannan dag. Informera även när det inte finns något att informera om. Då informerar ni om det. 2. Informera om förhållningsregler för medarbetarna. Arbeta hemma eller på jobbet? Olika för olika personer? Över tid? 3. Lönefrågor. 4. Arbetsomställning/Uppsägning/permittering. Steg 2: Reaktionsfasen I denna fas kommer de känslomässiga reaktionerna. Det kan vara sorg, ilska, ångest, panik, depression, oro. Man gråter, är arg, tappar mycket energi och är väldigt trött. ”Hur ska det gå för mig?” ”Hur ska det gå för företaget?” Den här fasen är vi som land igenom nu. (Början av april 2020.) Hur gör du som chef? För dig själv: Tänk först på hur du som chef tar hand om dig själv. Andas. Grunda dig. Gå gärna en lång promenad. Mitt i arbetsdagen. Använd gärna en coach för samtal om sådant som du är orolig för. För medarbetarna: Mot medarbetarna bör du uppträda lugnt och samlat. Svara på frågor. Så tydligt och direkt som du kan. T ex: NU är inga uppsägningar aktuella. Vi vill genomleva krisen. SENARE (kanske) NU måste vi sänka kostnaderna. Vi har inga pengar att betala alla löner eller leverantörsfakturor, lokalhyra mm. NU måste vi ta till intermittenta permitteringar/sänka lönen mm. (En permittering kan vara i allt från flera dagar till bara några timmar. Den kan vara tidsbestämd eller gälla tillsvidare. En permittering kan vara både fortlöpande och intermittent (tillfällig). Permitteringen medför inte att anställningen upphör utan arbetstagaren förväntas återvända till arbetet så snart det finns möjlighet för detta. Regeringen har infört ett nytt system med korttidspermitteringar, som innebär att anställda kan gå kan ned hela 60 procent i arbetstid, och bara jobba drygt 3 timmar om dagen, men få över 90 procent av lönen. Syftet är att undvika den våg av uppsägningar som nu hotar i coronakrisens spår. – Det här är en helt unik situation, säger finansminister Magdalena Andersson (S). För företaget: Hur är läget för de företag du som coach samarbetar med? En del företag klarar sig bra, Har t o m ökad orderingång. En del företag har redan gått i konkurs (T ex Georg Sörmans klädbutiker i Stockholm). Många små och medelstora företag kämpar hårt för överlevnad. Steg 3: Bearbetningsfasen Här börjar man se ljuset i tunneln. Det är läge att bearbeta. Vi tar initiativ och ser nya möjligheter och nya mål. Energin börjar återvända. Vi börjar få nya värderingar om vad som är viktigt i livet. Vi (Sverige) är i början på bearbetningsfasen (april 2020) med Corona- virussituationen. Vi har inte nått peaken på smittan. Peaken nås när drygt 50 % av befolkningen har haft Covid-19. Vi har inte möjlighet att testa alla ännu. Hur gör du som chef? För dig själv: Reflektera över dina värderingar. Har de förändrats? Ställ dig frågan om vad som är viktigt i livet för dig från nu och framåt. Hur kan/vill du göra framåt? Andas. Djuupa, låånga andetag. Stå stadigt på fötterna mot golvet. Håll balansen. Jag vet en VD som reflekterar över sitt liv och arbete 1 tim varje dag. Ofta på jobbet, ibland på hemvägen eller när hon springer terräng. Coaching eller mentorskap är utmärkta metoder i denna fas. Både för dig själv och för medarbetarna. För medarbetarna: Sam-tala med var och en och i grupp när det passar. Hur är det på företaget den här tiden? Vad ser du framåt? Jobbar vi framåt med rätt saken? På rätt sätt? Alternativ? Mm. För företaget: Bankerna som fått pengar av staten att ge vidare hinner inte med utan är flaskhalsar. Vi ser samtidigt fantastiska omdirigeringar av anställda. T ex utbildar Sophiahemmet SAS-piloter och flygvärdinnor i sjukvård. (De har redan viss sjukvårdsutbildning inom ramen för flyguppdragen.) Krokoms kommun i Jämtland snabbutbildar permitterad hotellpersonal i att hjälpa till inom äldrevården. Mm. Vad skulle ditt företag kunna göra för överlevnad? Steg 4: Nyorienteringsfasen Krisen har blivit en positiv drivkraft. Individen/gruppen bestämmer sig för att gå vidare och ser nya möjligheter. Hur gör du som chef? För dig själv: Vad har du lärt dig om dig själv under den här svåra perioden? Hur tar du hand om dig och det du har lärt dig? För medarbetarna: Är alla kvar eller bara några? Bra avslut är viktiga symboliska handlingar. Även om en del har måst sägas upp och har slutat mitt i den brinnande krisen – se till att de blir avtackade vid någon form av ceremoni när ni kan röra er fritt igen. Företaget ha alltid nytta av att man skiljs som vänner. Det ger både dig och företaget gott rykte att visa att företaget bryr sig som sina tidigare medarbetare. Det gör det också lättare för de som eventuellt är kvar, som då inte behöver känna dåligt samvete över att just de är kvar medan andra fick gå. För företaget: Finns företaget kvar? Leverantörerna? Kunderna? Andra intressenter? Ta kontakt med alla berörda via möten, tel, nätet? Finns underlag att gå tillbaka till hur det var innan krisen? Finns nya idéer? Vad och hur ska ni göra nu? Tacka alla för denna otroligt svåra tid som har varit och som vi nu är igenom. Det kommer ett liv efter pandemin. Det vet vi. En ny verklighet. Sammanfattning 1. Tänk på dig själv så att du fungerar i krisen, i din roll som människa, i din roll som chef, i din roll som ansvarig i företaget. 2. Visa lugn. 3. Ge stöd. Låt medarbetaren uttrycka sina känslor. 4. Lyssna aktivt och visa empati. 5. Ha tålamod – det tar tid. 6. Gå inte i försvar eller ge förmildrande löften. 7. Se till att både du själv och medarbetaren har ett socialt nätverk (vänner, familj) och använder det. 8. Inspirera till fysisk aktivitet. 9. Avtackning är en viktig symbolisk handling när ni kan röra er fritt igen. Intresserad av föreläsning/diskussionsforum, grupp- eller individuell coaching inom området, kontakta oss här...

Lillemor Starlander, senior chefs- och ledarskapsutvecklare hos KC Group, ser att ett mer personligt och krävande ledarskap håller på att utvecklas. Genom kunskaper i systemtänkande och organisationsutveckling uppmärksammar hon nya tankegångar om organisatoriska mönster och resultatkrav. Det finns nya sätt att tänka och göra som ställer höga krav på transparens och samverkan anser hon. Lillemor har en djup kunskap och erfarenhet om människor och deras samspel i organisationer. Hon har under många år arbetat som HR- och personalchef inom offentlig sektor. Förutom socionomexamen är hon utbildad på GestaltAkademins 4-åriga linje för chefer och konsulter och certifierad PCC (Professional Certified Coach) enligt ICF (International Coach Federation).

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page