top of page

Tips från coachen: Lyft blicken - här och nu!

Chefscoach och ledarskapsutvecklare på KC Group Charlotta Tham delar med sig av sina tankar på hur du som chef, här och nu, kan lyfta blicken och finna din inre kompass i tider av utmaningar .

En rutin/modell som är enkel och hållbar inför t ex samtal, möten är att ta dig tid att stanna upp, att pausa strax före och efter enligt följande:

  • Före mötet

Mental förberedelse handlar om att nollställa sig, dvs att vara ren i tanken, slappna av och invänta ett lugnt sinnestillstånd. Se framför dig, tänk och känn in – vad du vill uppnå. Vad har i de bästa världar hänt efter mötets eller samtalets slut.

  • Efter mötet

Ofta tänker vi på vad andra sagt och gjort i möten. Lika viktigt är att notera egna reflektioner och upplevelser. Gör noteringar om dina egna tankar direkt efter varje möte. Hur reagerade du? – Reflektera och respektera! Utifrån ditt önskade läge; Vad var bra? Vad kan bli bättre? Hur? För gärna notering i en egen dagbok som du vid senare tillfälle kan ha användning av för din egen personliga utveckling.

  • Under samtalets gång

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: Vi ser inte skogen för alla träd!, dvs vi är ibland så absorberade i detaljer och det som pågår just nu att vi inte längre ser helhetsbilden. Genom ett coachande förhållningssätt kan du stödja medarbetare eller kollegor genom öppna frågor och konstruktiv feedback, till att lyfta blicken och nå fram till en tydlig bild/situation, som ni kan dela tillsammans och arbeta vidare med. i/ur Att vara i en situation innebär att vi alienerar oss med det som händer, vi upplever den s a s inifrån oss själva. Att gå ur och se situationer i ur-läge innebär att vi disassocierar oss med situationen, eller s a s zoomar ut. Genom att arbeta med i och ur perspektiv så kan vi lättare förflytta oss från ett läge till ett annat. Vi kan alla behöva yttre stöd och hjälp att definiera var vi är i, och gå ur för att skapa en förflyttning till ett nytt mer resursrikt läge.


Att köra fast

I varje ögonblick finns nya krafter att hämta, hur omöjligt det än kan verka. Med det coachande förhållningssättet kan vi stödja och underlätta i tider av utmaningar, genom att använda attraktiva målbilder. Genom att tillämpa den attraktiva målbilden i ett nuläge får vi kraft och energi att ta oss förbi hinder. Framtidsbilden fungerar då som en mental drivkraft. Tips på verktyg: Integrerad mental träning, författare L-E Uneståhl


Charlotte Tham, arbetar sedan 2007 med individuell coaching på ledningsnivå. Hon har god inblick i både grupp- och individuella processer. Charlotte är certifierad professionell Coach (PCC) (International Coach Federation, ICF), mental tränare och avspänningspedagog (Skandinaviska Ledarhögskolan). I botten har hon en fil. kand. inom beteendevetenskap. Charlotte har en god förmåga att se och förstå sina medmänniskor och få dem att tro på sig själva, för att nå sina professionella och personliga mål inom en överblickbar framtid. Hon hämtar sin styrka och metodik från den mentala träningen där målbildsträning och visioner är ett naturligt och väl beprövat verktyg. Med hjälp av detta förhållningssätt blir samarbetet med klienten stimulerande och realistiskt.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page