top of page

Tips från coachen: Om milleniumgenerationen på arbetet

Uppdaterat: 22 apr. 2020

Dagens tips från coachen och managementkonsulten Margareta Carlsson: "Se 15 min utdrag ur en intervju med ledarskapskonsulten Simon Sinek om Milleniumgenerationen på arbetet och fundera en stund: Är det så här? Vad betyder det i så fall för hur vi organiserar arbete, strukturerar utveckling av kompetens och personlig mognad samt leder verksamheten?"Margareta Carlsson, en av coacherna på KC Group/Kommuncoacherna, utbildar ofta i ledarskap och menar att ett ämne som idag alltid lyfts av närvarande chefer är generationsskillnader och hur dessa påverkar arbetet.

Det har alltid funnits skillnader mellan generationer då den tid man växer upp i präglas av olika skeenden och det påverkar hur människor resonerar och agerar. Det är exempelvis skillnad på att växa upp i ett samhälle under krigstider och efterkrigstid med ekonomisk depression och en känsla av vanmakt (som traditionalisterna) visavi att växa upp i ett samhälle som präglas av ekonomisk tillväxt och en känsla av att allt är möjligt (som generation X). Det påverkar hela generationer. Lägg nu till det den tekniska utvecklingen och digitaliseringen så är det stor skillnad i vad vi fått med oss om vi växt upp på 60-talet visavi på 00-talet.

Margareta berättar: ”Jag själv är född 1964, i slutet av Baby Boomers-eran, och i mitt familjehem hade vi en bakelit-telefon som stod i hallen och när det ringde i den så gick alla mot telefonen och hojtade ”jag tar det!”. Mina ungdomar hemma är födda i millennieskiftet, uppväxta med datorer och mobiler, och de frågar sig varför folk ringer över huvud taget när de kan skicka sms eller snapchatta... Världen förändras. Hänger vi alla med?”


Margareta Carlsson, är certifierad ICF Professional Certified Coach (PCC) och diplomerad Kognitiv NPF (Neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar) Coach, med gedigen färdighet och passion för förändrings- och utvecklings-arbete. Hon är en god process- och konsekvenstänkare med förmåga att medvetandegöra, förmedla och inspirera. Hennes engagemang och öppenhet tillsammans med hennes förmåga att se till både detaljer och helheter, skapa mening och koppla till dagligt beteende och verksamhet gör henne eftersökt som coach och konsult. Margareta har själv mångårig erfarenhet som vd, chef, projektledare och produktionsledare .

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page