top of page

Tips från coachen: Så leder och motiverar du ett team

KC Groups chefscoach och ledarskapsutbildare Jenny Andersson ger sina tips om hur du kan leda och motivera team. KC Group har stor erfarenhet av att arbeta med grupp- och teamutveckling utifrån både utvecklingspsykologi och systemteori. Läs mer om systemintelligens här. Här presenterar Jenny sina tankar från sin föreläsning på Industrial Development Center, IDC, 2020.

Skillnad på grupp och team

En grupp eller ett team, är det egentligen någon skillnad? Ett team kan bestå av två till flera personer men sex till antalet är ett bra team säger forskning. Ett team har ett gemensamt mål och en gemensam värdegrund. En grupp däremot kan till antalet bestå av hur många som helst och man har ofta samma utmaningar men individuella mål och en individuell värdegrund. Ett team har en starkare vi-känsla och sätter laget före jaget vilken gör att teamet är upp till 30% mer effektivt.Dr. Susan Weelans, psykologi professor, IMGD modell visar skillnaden mellan grupper och team.
Föreställningar och möjliggörare

För att bygga ett starkt team gäller det att teamet har ett positivt mindset med tillit till varandra enligt Jenny. Carol S. Dwecks är professor i psykologi och beskriver det i sin forskning som ”Fixed & growth mindset” – kraften i att tro att vi kan utvecklas och bli bättre. Det handlar om föreställningar och då begränsande föreställningar och möjliggörare. Begränsade föreställningar kan vara till exempel ”det går aldrig”, ”vi misslyckas säkert” eller ”det klarar vi inte”. För att skapa ett positivt mindset kan vi istället jobba med möjliggörande tankar. ”Allt går om vi vill” eller ”det finns inga misslyckanden, bara erfarenheter”, menar Jenny.

En tanke är bara en tanke

Om du funderar på vad som skulle kunna vara en begränsande föreställning hos dig själv, i ditt team eller i din grupp. Hur skulle den föreställningen kunna vändas till en möjliggörande tanke? En tanke är bara en tanke. Blir jag stärkt av den? Om inte, tänk på hur du vill ha det istället och vänd den begränsande föreställningen till en möjliggörare, förklarar Jenny.

Konflikter skapar utveckling

Enligt Patrick Lencioni teori på dysfunktionella team, beskrivs team som inte fungerar så bra. Det kan vara avsaknad av tillit och en rädsla för konflikter. Konflikter är tvärtom en källa till utveckling och behövs för att komma framåt och tänka i nya banor, förklarar Jenny. Andra exempel på dysfunktionella team, är känslan av att det mål teamet jobbar för inte spelar någon roll för utvecklingen. Eller att man inte ser resultatet eller målbilden. Att ha ett gemensamt mål skapar motivation. Fokuspunkter för att skapa funktionella team där alla går åt samma håll, enligt Patrick Lencioni, är att jobba mot en tydlig målbild och vision och att bygga en stark ledningsgrupp med samsyn för att skapa förtroende och hantera konflikter. Samt att skapa tydlighet.

Jennys tips för att bygga ett starkt team:

  • Sätt tydliga mål. Begränsa antalet mål då människans medvetande klarar att hålla 5 – 9 saker i medvetandet samtidigt.

  • Hjärnan har svårt att förstå ordet inte. Genom att göra målen till-formulerade förstår vi lättare och kan fokusera på rätt saker. Till exempel; ”vi ska se till att hålla ett schysst tempo” (istället för ”dra inte benen efter dej”).

  • Lyssna av behov i teamet. Exempel på bra coachande frågor: Vad vill du? Vad behöver du? Vad är viktigt för dig? Varför är det viktigt? Vad mer är viktigt?

  • Det spelar inte jättestor roll vad det är för människor ett team. Det viktiga (enligt aristoteles studie) är att ha: -Psycological safety – En pskykologisk tillhörighet -Dependability – Möjligheten att ta eget ansvar -Structur & clarity – Struktur och ett tydligt mål samt delmål -Meaning – Att känna en inre mening och att alla i teamet kan vara med och bidra -Impact – Känsla av det finns ett högre syfte med varför jag gör det jag gör.

  • Skapa en tydlighet genom att gemensamt i teamet svara på sex frågor: -Varför finns vi? -Hur beter vi oss? -Hur kommer vi lyckas? -Vilken business jobbar vi i? -Vad är viktigast just nu? -Vem måste göra detta?


Jennys Andersson, är chefscoach på MCC nivå och har lång erfarenhet av att utbilda chefscoacher. Som ledarskapskonsult, utbildare och verksamhetsutvecklare är hennes fokus främst på hållbarhet. Genom kraftfulla och vetenskapligt baserade verktyg inom mental träning, kommunikation, systemtänkande, professionell coachning, utbildning, grupprocesser och mindfulness är hennes mål att skapa ökad medvetenhet, motivation, transformation och hållbart ledarskap.


Jenny har också en gedigen erfarenhet som projektledare inom kommunikation och varumärkesutveckling. Under femton års tid arbetade hon för några av världens bästa reklambyråer med många prisbelönta uppdrag och projekt, bl a. Forsman och Bodenfors och Ogilvy. Tillsammans med chefsutvecklare Annacarin Nilsson är hon ansvarig för Västra Götalandsregionen (VGR:s) regiongemensamma chefsprogram.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page