top of page

Tre kännetecken för ett utvecklande ledarskap

Uppdaterat: 12 jan. 2021

Det finns ett ordspråk som säger ”I nöden prövas vännen” som man kan översätta till ”I krisen prövas ledaren”. Den globala coronapandemin är ett helt nytt fenomen, där ingen har några säkra svar. Det enda vi är säkra på, är att vi är osäkra. Ledarens förmåga att behålla lugnet och ingjuta framtidstro, spelar därmed en stor roll för hur vi lyckas klara den utmanande situationen. Utvecklande ledare ser medarbetarna som vägen till framgång – även i motgång. Ing-Marie Bergqvist, som arbetar som chefscoach och ledarutvecklare för KC Group, delar här med sig av vad som kännetecknar det utvecklande ledarskapet.

Utvecklande ledarskap (UL) bygger på den amerikanska modellen ”Transformational leadership”, (Bass 1998), ett ledarskap som kännetecknas av ömsesidig påverkan med en öppen dialog och närvaro, med fokus på långsiktighet och hållbarhet. Enligt bl a motivationsforskning (Ryan & Deci, 2000), är det den ledarstil som har den mest gynnsamma effekten, både för individens utveckling och organisationens resultat. Den ger motiverade medarbetare som tar ansvar, som presterar bättre och mår bättre.

Idag vet vi att motivation, prestation och ansvarstagande snarare påverkas av inre drivkrafter, än genom konventionellt ”krav-belöning-kontroll”-ledarskap. Det utvecklande ledarskapet är ett mentalt förhållningssätt med beteenden som kännetecknas av att:

1. Ledaren är en autentisk förebild genom att i sina handlingar ge uttryck för humanistiska värderingar, i kombination med en hög moral och etik. Ord och handling hänger ihop. Hen är rättfram, rakryggad och vänder inte kappan efter vinden. Ledarens handlingar skapar tillit hos medarbetarna, vilket gör att de känner trygghet och kan fokusera maximalt på sitt uppdrag.

2. Ledaren visar personlig omtanke genom att stödja och konfrontera. Ledaren stödjer sina medarbetare, både känslomässigt och praktiskt. Hen ger kontinuerlig feedback och konfronterar medarbetare som inte fullgör sitt uppdrag eller agerar oetiskt.

3. Ledaren inspirerar och motiverar genom att uppmuntra medarbetarna till delaktighet och kreativitet. Det kan ske genom ett coachande förhållningssätt där medarbetarna uppmanas att komma med nya tankar och idéer, samtidigt som de vågar utmana det som gäller idag.


Försvarshögskolan har tagit fram en utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL) där du lär dig att utveckla medarbetarnas inre drivkrafter att sträva mot samma mål, samtidigt som du utvecklar dig själv som ledare. KC Group erbjuder utbildningar inom UL, ta kontakt med oss här.


Alla kan utveckla sitt ledarskap – det som krävs är öppenhet och en vilja att lära. Vilken slags ledare vill du vara och hur bra vill du bli?

För fördjupning rekommenderas i boken Ledarskapsmodellen av G. Larsson, J. Lundin och A. Zander (2017), Studentlitteratur.


Ing-Marie Bergqvist, är ICF Associated Certified Coach (ACC) och diplomerad från Gestaltakademins fyra-åriga utbildning i Ledarskap och Organisation. Hon är även certifierad handledare och handledarutbildare från Försvarshögskolan i Utvecklande Ledarskap (UL) och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har egen chefserfarenhet, inom PostNord och sedan 2012 verkar hon också i företaget Directa.


Ing-Marie har ett starkt affärs- och verksamhetsfokus kombinerat med ett genuint intresse för människor. Hennes drivkraft är att bidra till hållbara ledare i hållbara organisationer, där mångfald ses som en tillgång. Just nu studerar hon Arbetshälsovetenskap på Masterprogrammet på Högskolan i Gävle.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page