top of page

Två expansiva bolag ”blir ihop”

Tillsammans vill vi stödja fler aktörer att nå de sociala hållbarhetsmålen i Agenda2030!

Vi vet att det krävs mer än ett traditionellt ledarskap för att nå Agenda2030. Ett modernt ledarskap kräver modigt och medvetet arbete med jämställdhet och inkludering. Därför är kombinationen av KC Group och LEDA20 det som behövs just nu. #modigtmedvetetledarskap


KC Group, ett av de mest expansiva bolagen i Sverige vad gäller chefs- och medarbetarutveckling. LEDA20, med spetskompetens inom jämställdhet och inkluderande ledarskap. Tillsammans skapar vi en kraftfull och oslagbar kombination för att stödja offentliga aktörer och privata företag i arbetet med att nå de sociala hållbarhetsmålen i Agenda2030.


”Vi är nu i halvtid för Agenda2030. Det finns krav på och förväntningar om att alla aktörer i Sverige ska bidra. Nu behöver företag, myndigheter och organisationer ta fler och större kliv för att bidra till de social hållbarhetsmålen. Många fler behöver ta arbetet med aktiva åtgärder på allvar och det gäller att gå från de vackra värdeorden till att faktiskt göra verkstad”, säger Charlotte Axelsson, styrelseordförande för LEDA20 AB.


”Vi är stolta över att vara med och leda det viktiga arbetet på flera av de största statliga myndigheternas satsning på inkluderande ledarskap, jämställdhet och icke-diskrimineringsarbete. Tillsammans med LEDA20 säkerställer vi att våra kunder lyckas med det värdegrundsarbete och den kulturförflyttning som behövs för att nå hållbarhetsmålen i Agenda2030”, säger Annika Röckner, VD på KC Group.


Var i ambitionstrappan vill ni vara i dessa frågor?

Information om bolagen


KC Group

KC Group Leadership Development AB arbetar sedan 2011 med ledarskaps- och medarbetarutveckling samt konsultativt chefsstöd och rådgivning i förändrings-processer. Kunderna finns såväl inom näringslivet som inom statliga myndigheter, kommuner, regioner och universitet/högskolor. Vi har omfattande nationella ramavtal på sju av Sveriges största myndigheter.


KC Group har knutit till sig 70-talet av Sveriges bästa certifierade coacher och seniora konsulter i uppdrag inom coaching/handledning och konflikthantering, värdegrunds-arbete, förändringsledning samt teamutveckling av ledningsgrupper och andra personalgrupper.


ACADEMY by KC Group är vårt koncept för företagsinterna och externa ledarskaps-utbildningar. Nyligen förvärvade KC Group bolaget Newstart som nu blir ett eget affärsområde NEWSTART by KC Group som specialiserar sig på karriärcoaching och outplacement.


KC Group är också godkänd av Försäkringskassan för leveranser av bidragsberättigat stöd för stressreducerande, hälsofrämjande och rehabiliterande utvecklingsinsatser under vår tjänst PROACT by KC Group.


LEDA20

LEDA20s affärsidé är att erbjuda en ledarskapsutveckling som syftar till att offentliga organisationer och privata företag skall kunna bidra till att nå Agenda2030-målen.

Liselott Vahermägi och Charlotte Axelsson, som grundat LEDA20, har båda lång erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling med särskilt fokus på jämställdhet och inkludering.


LEDA20 AB erbjuder både företag och offentliga organisationer stöd i att skapa en jämställd, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsmiljö och samtidigt kunna utveckla inkluderande tjänster och produkter. Bolaget är den ledande leverantören av konceptutbildningen JGL – Jämställdhet-Genus-Ledarskap. De har genomfört fler än 30 utbildningar med över 500 deltagare de senaste åren. Dessutom har LEDA20 vunnit den första offentliga upphandlingen av JGL.


Kunder som anlitar LEDA20 har höga ambitioner och vill uppnå steget Excellent i ambitionstrappan. Den nivå där det jämställda och inkluderande ledarskapet genomsyrar hela organisationen, hela arbetsplatsen, alla arbetsprocesser samt alla varor/tjänster som företaget och organisationen levererar. Dessa kunder har ambitioner att vara viktiga samhällsaktörer som bidrar till att uppnå Agenda 2030.


Kontakt

Annika Röckner, VD KC Group Leadership Development AB, 070 560 03 24, annika@kc-group.se

Charlotte Axelsson, Styrelseordförande LEDA20 AB, 0702 666 977, charlotte@leda20.se


Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page