top of page

Vad är coaching egentligen?

~ av Anna Eriksson, ICF Master Certified Coach (MCC).

Anna Eriksson är en av Kommuncoachernas seniora coacher på hög nivå. Hon är en av de få i Sverige med certifiering på ICF Masternivå. Läs hennes artikel om professionell coaching här.


”Coaching är ett partnerskap mellan klient och coach i en medvetandegörande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential” (International Coach Federation, ICF).

Executive coaching är regelbundna möten (i en bestämd tidsram) mellan en företagsledare och en tränad fascilitator, som syftar till att åstadkomma positiva förändringar i det beteende som påverkar affärerna.

Coaching kommer verkligen från alla möjliga håll – se bilden nedan från Vikki Brooks avhandling om coachingens historia. Idrottarna har länge använt sig av coacher. Sedan ett par decennier finns nu coacher även i näringslivet. Vi som arbetar som professionella coacher har också olika yrkesbakgrunder. Här i Sverige började yrket etableras runt 2000-talet. Världens största yrkesorganisation för coacher, International Coach Federation, grundades 1995.En coach hjälper till att lyfta fram din styrka, din unika ledarstil, din expertis och dina valmöjligheter. En managementkonsult tillför sina expertkunskaper, gör en analys och ger råd till din organisation. En mentor är ofta en äldre, mer erfaren i samma bransch, som ideellt delar med sig av sin erfarenhet och nätverk. En terapeut är utbildad i att behandla psykisk sjukdom efter att först ha satt en diagnos. Terapi passar bra för den som har psykiska problem och/eller vill frigöra sig från sina ärvda mönster från barndomen.

Gemensamt är att vi coacher vänder oss till friska människor som vill utvecklas. Vi tar avstamp i nuet och frågar dig – vad vill du med ditt liv – privat och yrkesmässigt.

Handling är viktigt – att våga pröva nya sätt att tänka, vara och göra. Att utmana sina tidigare erfarenheter. Att vara coachbar är just att säga ja till att pröva något nytt, att vara villig att undersöka och göra nya erfarenheter. Vi vill ge dig direkta upplevelser av hur du kan vara, som t ex ledare.

Vi vill att du växer och vi tror att det bäst sker genom att du själv tränar och får utrymme att tänka på hur just du vill ta dig fram i livet. Hur modig du är avspeglas i hur stora åtaganden du tar dig an. Hur mycket risk är du villig att ta?


Vad är viktigt vid coaching Fundera först på vad som är viktigt för dig. Vill du ha bästa kvalité, den mest erfarne eller lite enklare, någon ny och sannolikt billigare? Hur viktigt är det med geografisk närhet, flexibilitet, tillgänglighet? Betyder företagets vision och värdegrund något när du väljer? Vilken inriktning vill du ha på coachingen? Ledarskap, team, hälsa, karriär, livsbalans, företagsutveckling, idrott eller något annat?

För att kunna lita på någon känns det oftast tryggast när den personen är lik oss själva. Arbetar vi som chefer vill vi t ex att coachen ska ha chefserfarenhet. Eller så kanske vi önskar att coachen har en bakgrund inom samma bransch som oss själva. Om du gärna söker din like – fundera gärna på varför det är viktigt för dig.

av Anna Eriksson ICF Master Certified Coach Fil kand beteendevetare 0733-508 507, anna@avalona.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page