top of page

Vad är DuoCoaching?

Uppdaterat: 6 maj 2022

Härom veckan skrev vi ett inlägg om att KC Groups chefsutvecklare Margareta Carlsson var ute hos kund på DuoCoaching-uppdrag (se inlägget här). Det väckte en del nyfikenhet kring vad DuoCoaching egentligen är. Vi har bett Margareta berätta mer. Här är hennes beskrivning.

DuoCoaching är en coachingprocess som två personer deltar i för att finna sitt gemensamma ”vi” att verka i, med fokus på just samarbetet snarare än varje individ för sig. Det handlar om att både göra det möjligt för var och en att vara sitt bästa jag och att samtidigt ha ett tydligt ”vi” att samlas kring och driva. I en arbetssituation kan dessa två personer vara två chefer i delat/gemensamt ledarskap, en överordnad och en underordnad, en linjechef och en projektledare eller två kollegor. DuoCoaching utgår från ett systemteoretiskt perspektiv där två personer utgör den minsta formen av ett system.

Processen består av att coachen går igenom ett antal olika områden som duon behöver ”snacka ihop sig” om. Teman för mötena kan bland annat vara mål för verksamheten, kultur, prioriteringsprinciper, värderingar, styrkor och utmaningar, drivkrafter och energi. Det kan vara ämnen som är aktuella, som typ av ledarskap, eller sådant som kommer fram i processen som man behöver enas kring.


I processen tar coachen tillsammans med duon fram mål och strukturer för hur ett väl fungerande samarbete sinsemellan ska se ut. Målet är att odla samverkan för att organisationen ska fungera optimalt. Vinster är utveckling av både individ och duo samt ökad strategisk ledning, ökat engagemang, bättre feedback, effektivare samverkan.


Inför varje tillfälle/samtal så förbereder sig var och en på egen hand kring ämnet för dagen och sedan träffas man (fysiskt eller digitalt) under två timmar/tillfälle tillsammans med sin coach och går igenom, benar ut, söker gemensamma nämnare, hållningar, överenskommelser och gör tillsammans en gemensam utvecklingsplan.

DuoCoaching används med fördel proaktivt för ökad samverkan i duon men/och kan också användas vid samarbetsproblem eller vid introduktion av nya medarbetare. DuoCoaching kan också kombineras med kommunikationsverktyget DISC Deluxe och/eller drivkraftsanalysen Motivator, för att ytterligare förstå sig själv och varandra bättre.


Margareta Carlsson, är chefscoach och managementkonsult på KC Group, med specialområde ledarskap och organisation inom vilket arbetsmiljö är en viktig del. Hon utbildar, utvecklar, föreläser och coachar för utveckling av ledarskap ur olika perspektiv. Hon är också VD för Solberga station AB med utveckling av egen personal.


Margareta har mångårig erfarenhet av chef- och ledarskap dels genom eget arbete som vd, chef, projektledare, produktionsledare och företagare och dels som executive coach och managementkonsult. Margareta har en gedigen utbildning inom ledarskap och organisation på universitetsnivå samt flera års utbildning inom coaching (individ, duo och grupp). Hon är certifierad ICF Professional Certified Coach (ICF PCC), diplomerad Kognitiv NPF Coach och diplomerad Professional Management Consultant.


Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page