top of page

Vad är skillnaden mellan individuell coaching, gruppcoaching och teamcoaching?


Vi får ofta frågan vad det är för skillnad mellan individuell coaching, gruppcoaching och teamcoaching. Det finns självklart fördelar med alla tre processerna. Individuell chefscoaching syftar till såväl personlig utveckling som utveckling i ledarrollen. Denna process, som blir mer intim, fokuserar på individens pågående interna skeenden och potential. Gruppcoaching fokuserar på samma sak, att stärka individer i sig själva och i sina yrkesroller fast i grupp. Grupprocessen ger en förstärkt upplevelse av det man själv uttrycker samtidigt som man tar del av andras tankar och upplevelser. Teamcoaching utgår från systemteori och ser på gruppen som ett gemensamt system. Här är det med andra ord inte individen som står i fokus. Teamcoaching syftar till att skapa samsynta team som tillsammans utvecklar förmågan att nå gemensamt uppsatta mål. Samtliga processer bidrar till ett organisatoriskt lärande, fast på olika sätt.

Läs mer om vad Phillip Sandahl, på Teamcoaching International skriver i sin intressanta artikel här.

Vill du veta mer - Kontakta oss här eller ring 070 560 03 24

#coaching, #teamcoaching, #gruppcoaching, #ledarskaputveckling, #kommuncoacherna, #kcgroup, #organisatorisktlärande

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page