top of page

Varför skulle jag som ledare gå kursen Utvecklande Ledarskap?

Uppdaterat: 3 mars

UL Utvecklande Ledarskap är ett ledarskapskoncept som har utvecklats av Försvarshögskolan och grundar sig på forskningen kring Transformational Leadership.

Ledarskap och beteenden


Din omgivning tolkar dig utifrån dina beteenden och genom dina beteenden får du en respons från omgivningen. Är det den respons den du förväntar dig utifrån din självbild?

Kanske inte alltid! Det är vanligt att man som ledare dras in i det spinnande hjulet och gör det man alltid gjort.

Hjulet snurrar fortare och fortare, någonstans på vägen kan man tappa bort den delen av sig själv som handlar om värdegrunden.

Inte konstigt då kraven och förväntningarna på dig som ledare är höga och din självavstämning dvs tiden för reflektion är det som vi med automatik ställer åt sidan.

Det är inte helt ovanligt att hamna i perioder då man som ledare ganska omedvetet kan utöva ett destruktivt ledarskap.

Destruktiva beteenden uppstår lättare när ledaren själv är under press och stress, när brist på tid gör att det är svårare att vara här och nu eller att du saknar stöd.

Ledare är människor som jobbar med människor

Hur erfaren du än är så behöver du ständigt jobba med dig själv precis som andra människoyrken som präster, psykologer, coacher, m.fl.

Att vara ledare är ett människoyrke vilket kan glömmas bort mitt i alla rapporter och budgetar.

Människor som jobbar med människor behöver ha verktyg för att öka sin kännedom om sig själv och sitt ledarskap.

Människor som jobbar med människor har också lättare att bli utmattade.

Kan verkligen fyra dagar förändra så mycket?

Det finns mer än enbart kurser som är kan vara bra för dig som ledare, tex att ha en coach som du träffar kontinuerligt under en längre tid. Det ena behöver inte utesluta det andra och visst handlar det om att jobba med dig själv hela tiden och inte bara fyra dagar.

Träna i grupp är effektfullt

UL ger dig möjlighet att tillsammans i grupp med andra jobba på att bli mer medveten om dig som den människan du är och hur den kan se ut i din ledarroll.

Man kan se detta som ett träningsläger där du lär dig verktyg som utvecklar dit ledarskap över tid.

Hur då?

Det gör man genom att jobba med ökad självmedvetenhet och reflektion tillsammans med andra kursdeltagare.

Du får en tydligare bild av ditt personliga ledarskap och hur du uppfattas av andra samt en utvecklingsplan framåt.

Kursen UL lär dig att leda dig själv och andra, att agera utvecklande.

Några punkter som kursen ger dig:

 • Ökad din självinsikt.

 • Förändra dina dagliga ledarbeteenden

 • Hur du kan skapa en miljö där motivation kan växa

 • Hur du ger feedback till medarbetarna.

 • Hur du kan skapa ökat engagemang hos dina medarbetare

 • Hur du få en effektivitet i din organisation

 • Du bli medveten om hur just du fungerar både som person och som ledare

 • Du får träna på olika ledarstilar

 • Lära dig metoder som inspirerar till engagemang, motivation och ansvar

 • Göra en personlig utvecklingsplan

 • Dela erfarenheter och lärdomar med andra ledare

Vårt affärsområde Newstart har en utbildning på gång och här kan du läsa mer om den.


LÄS HÄR!Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page