top of page

Ett år in - Vi har en gemensam fiende som enar oss

KC Groups chefscoach och ledarskapsutbildare Jenny Andersson blir intervjuad av Fredrik Ankersen, från DRIV, om hur hon ser på den tid som har gått i pandemins kölvatten. Även om pandemin slagit hårt mot många branscher lyfter hon att pandemin inte uteslutande är en tragedi för organisationskulturer. Jenny nämner en utveckling som visserligen tog fart innan covid-19, men som förstärkts ytterligare i samband med pandemin.

Jenny Anderssons resa är speciell, eftersom hon sett företagsvärlden ur två perspektiv. Då, för runt 20 år sedan, i stormens öga av den alltjämt koleriska kommunikations-branschen. Idag med en annan typ av aktualitet, som mastercertifierad coach, mindfulness-instruktör och ledarutvecklare i en tid då många organisationer går på knäna.


– Vi har fått uppleva krisen på nära håll. Förutom pandemins direkta konsekvenser är åtgärderna i sig en utmaning. Det är olika för alla, vissa välkomnar hemarbete medan det för andra innebär fullständig kollaps.


SYSTEM MED DOMINOEFFEKT

För att förstå hur en organisation fungerar är det rimligt att utgå från systemteori. Jenny beskriver definitionen av ett system som en maskin. Om en komponent byts ut eller ändras får det alltid effekter på hela systemet.


– Det gångna året har dessutom systemet ersatts med ett nytt system. Mycket av vårt arbete handlar om att göra människor medvetna om hur alla delar hänger ihop och påverkar varandra.


FOKUS FRAMÅT ÄR SKILLNADEN

Trots att pandemin splittrar samhället tror Jenny att den på något plan fört oss närmare varandra.


– Vi har en gemensam fiende som enar oss och får oss att sträva mot samma mål. Pandemin skiftar fokus från det som tidigare pekats ut som problem men egentligen bara var oväsentliga detaljer, förklarar Jenny. Men den diagnostiserande perspektivet ligger inte inom coachingens huvudsakliga approach. Frågan “varför” är vanligare förekommande inom terapin. Inom professionell coaching läggs mindre energi på att peka ut orsak och syndabock, och mer fokus på att skapa tillit, nya kreativa vägar

framåt och hållbara lösningar.


DEN ENES BRÖD ÄR DEN ANDRES STÖD

Professionell Coaching enligt det globala nätverket för coaching ICF (International Coaching Federation) har förändrats över tid. Området har genomgått en legitimering som ställer ökade krav på utövarna och den tjänst man erbjuder. Ett dagsaktuellt bevis på detta är Försäkringskassans arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstöd. Genom det får arbetsgivaren 50% subventionerat av de pengar som läggs på att stärka arbetshälsan

genom godkända anordnare av hälsofrämjande insatser för människor i riskzonen.


– Som arbetsgivare kan man t ex få 100.000 kronor om man satsar det dubbla till förmån för sina anställdas välmående. Det är en investering som förutom individens bästa är ekonomiskt bärkraftig. Med prehabiliterande insatser kan vi motverka sjukskrivningar som kan komma att kosta företagen avsevärt mycket mer i längden, konstaterar Jenny.


FRAMTID MED TILLIT OCH RESILIENS

Pandemin är inte uteslutande en tragedi för organisationskulturer. Jenny nämner en utveckling som visserligen tog fart innan covid-19, men som förstärkts ytterligare.


– Vi ser att tilliten inom organisationer ökar. Genom att vi litar på varandras kompetens och prestationer samt har en konstruktiv kommunikation kan vi lyfta en hel organisation, avslutar Jenny Andersson.


KC GROUP GODKÄNDA ANORDARE

KC Group är godkända anordnare av Försäkringskassans arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstöd med tjänsten PROACT, och kan därmed erbjuda proaktiva tjänster för medarbetare i riskzonen till reducerat pris.

För mer information om tjänsten, ta kontakt med oss här...


Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page