top of page

Vikten av preboarding när du rekryterar ledare

Att rekrytera en ledare är en intensiv, noggrann och extremt viktig process. Att hitta just den ledare som passar din organisation är en nyckelprocess som egentligen tar slut först när ledaren är på plats, säger Susanne Hjälmered, CEO och en av grundarna till Nexer Recruit som är specialiserade på chefsrekrytering.


Susanne delar med sig av det hon anser är viktigt i en preboarding utifrån den kunskap hon har, både som ansvarig för en verksamhet som är specialiserad på chefsrekrytering och genom den erfarenhet hon själv har av egna rekryteringar genom åren.


Vad är en preboarding?

Preboarding är den delen av introduktionen som sker från att avtal och handskakning skett tills att ledaren är på plats, säger Susanne. Många företag har rutiner för onboarding men det finns mycket mer att önska när det gäller preboarding. Susanne är VD för Nexer Recruit som är specialiserade på att rekrytera ledare och hon tycker att det är en viktig, men ofta bortglömd, del i rekryteringsprocessen.

Det är självklart att jag känner passion för det extra mycket, säger Susanne, då jag och mina medarbetare har jobbat hårt för att finna den mest passande ledaren för vår kund. Kunden har också investerat mycket tid och pengar på att rekrytera rätt ledare och då gäller det att man är professionell och dedikerad hela vägen till första anställningsdagen.


Minskar risken för avhopp

Vid en nyanställning motverkar preboardingprocessen eventuella avhopp längs vägen, vilket det alltid finns en risk för om man inte har kontinuerlig kontakt innan första arbetsdagen. Det är väldigt vanligt att kommunikationen uteblir från det att avtalet skrivits ända fram till första anställningsdagen. Många gånger har den blivande ledaren frågor och funderingar som kan skapa oklarheter och leda till tvivel om hen inte får en chans att prata om det innan start.

Tänk på att det oftast tar 3 – 6 månader innan en ledare börjar sin anställning och ibland kan det ta ännu längre tid. Inte sällan är det så att ledaren även sökt andra jobb ungefär samtidigt. För att undvika att den nyrekryterade ledaren börjar tveka och i värsta fall antar ett annat erbjudande är det bästa sättet för en rekryterande chef att hålla kontakten. Uppvisa ditt engagemang och visa på din seriositet, från det att ni är överens till första anställningsdagen.


Employer branding

Det är också viktigt att sätta ribban på hur företaget vill arbeta med sina rekryteringar, vilket den nya ledaren kommer ta med sig in i sina egna framtida rekryteringar. Att vara bra på preboarding leder oftast till att nyrekryterade pratar om det första intrycket med tidigare kollegor, familj, vänner och hela sitt nätverk. Det är otroligt värdefullt för företaget. Alla växer in i rollen snabbare med en lyckad preboarding vilket ofta leder till både en stabilare och längre anställning.


Tips från Susanne om hur man genomför en lyckad preboarding

Få ledaren att känna sig välkommen och efterlängtad genom att boka in ett preboardingmöte direkt när avtalet är påskrivet, helst inom två veckor. Mötet handlar om att tillsammans gå igenom och skapa en bra anpassad preboardingplan med aktiviteter och datum fram tills första arbetsdagen.


En preboardingplan kan innehålla:·

  • Uppföljningsmöten med närmaste chef.

  • · Träffa arbetsgruppen.

  • · Träffa den ledningsgrupp som ledaren ska vara verksam inom

  • · Genomgång av värderingar, spelregler, affärsplaner mm

  • · Arbetsbeskrivning, befattningsbeskrivning

  • · Delge organisationsschema

  • · Introduktion till verktyg och mjukvarusystem

  • · Snabba frågor: Hur känns det hittills?

  • Delge onboardingprocessen

Vill du komma i kontakt med Susanne så finns hon på nexerrecruit.com. Susanne är även mycket aktiv på LinkedIn, där hon delar med sig av inspiration och tankar kring rekrytering och ledarskap. Följ henne gärna där.


Vi som bloggar är KC Group och vi arbetar med CHEFS- OCH MEDARBETARUTVECKLING. Vi tillhandahåller konsulter med spetskompetenser, certifierade coacher och föreläsare i hela Sverige.Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page