top of page

VUCA - en svindlande komplex syn på organisationer och ledarskap

Shiven Holmgren, är ny exekutiv coach, utbildare och organisationsutvecklare hos oss på KC Group. Shiven har en spännvidd från det psykologiska perspektivet i varje individ till övergripande organisatoriska perspektiv i all sin komplexitet. Här skriver han om VUCA ett samlingsnamn för olika aspekter som tillsammans beskriver en komplex, svårgenomtränglig, motsägelsefull och ständigt föränderlig värld, en modell som Shiven ger föreläsningar och workshops i.

Tänk på schack. Rätt enkelt vid första anblicken, 64 rutor, 32 pjäser och ett antal regler om hur pjäserna får röra sig med målet att göra motståndarens kung schackmatt. En duktig pedagog kan lära dig grunderna på sisådär 5-10 minuter. Men sen då? Målet var att slå ut kungen. ”Ha! Enkelt, det klarar jag!” Addera komplexitet. Du som är nybörjare inser snabbt att du måste hålla koll på alla dina pjäser. Inte bara försvara din kung och försöka slå ut motståndarens kung. Addera mera komplexitet – håll nu också koll på motståndarens alla pjäser och deras inbördes rörelser i förhållande till dina pjäser. Fortsätter vi då och adderar en ny dos komplexitet i form av din och motståndarens tidigare erfarenhet av schack, kunskapsnivå, kognitiva kapacitet, dagsform, inbördes spelstil, rummet och miljön ni befinner er i och så vidare så inser du snabbt att variablerna och de möjliga utkomsterna blir nära oändliga.


Gör en snabb förflyttning av den tidigare schackbilden och applicera den på din egen arbetsplats. Varan eller tjänsten som din organisation erbjuder plus medarbetarna plus kunderna plus konkurrenterna plus psykosociala arbetsmiljön plus vård av sjuka barn plus internet som kopplar ner mitt i ditt viktigaste Skype-möte det här året och du fattar inte varför…och ja, addera sen globalisering, digitalisering och en pandemi… så har du hamnat i VUCA-världen.


VUCA är en akronym som står för volatility, uncertainty, complexity och ambiguity. Betydelsen kan fördjupas och nyanseras på flera sätt men betyder ungefär följande på svenska:

 • Rörlighet – Att förstå dynamiken i förändringar, hur snabbt förändringar i olika variabler kan ske och även kraften i förändringarna.

 • Osäkerhet - Bristen på förutsägbarhet, sannolikheten för att bli överraskad och att prognoserna inte stämmer.

 • Komplexitet – Många krafter påverkar samtidigt och påverkar även varandra på svårförutsägbara sätt, enkla orsak-verkan samband existerar sällan, vissa variabler kan vara direkt förvirrande och skapa ökad otydlighet.

 • Mångtydighet – Verkligheten är ofta oklar och motsägelsefull, risken för att feltolka nuläget, ignorera viktiga variabler i analysen eller göra felaktiga slutsatser om orsak och verkan.

Termen VUCA populariserades först inom den amerikanska militären med start på US Army War College i slutet av 80-talet och början på 90-talet som ett försök att problematisera och teoretisera om vad som började hända i världen i spåren av kalla krigets slut. Den nya militära kartan bestod inte längre av ett tydligt öst- och västblock som var fienden. Den nya världen var ytterligt komplex, svårgenomtränglig, motsägelsefull och ständigt föränderlig – den var VUCA. Man kan utan att bli alltför filosofisk argumentera för att världen nog alltid haft de egenskaperna så termen VUCA bör ses mera som en insikt eller ett förhållningssätt inom ledarskapet som möjliggör att se världen på ett mera realistiskt, mindre svart-vitt och mera nyanserat sätt. Denna insikt leder till en rad praktiska tillämpningar, mer om detta strax.


De flesta källor jag kunnat hitta verkar vara eniga om att teorin bakom VUCA ursprungligen formulerades av ledarskapsforskarna Warren Bennis och Burt Nanus i deras bok Leaders: The Strategies for Taking Charge från 1985. Bennis är dessutom ansedd som en av de som lade grunden för den moderna ledarskapsforskningen och som formulerade teorier om behovet av mindre hierarkiska organisationer som var mer adaptiva till sin omvärld och med en mera humanistisk och demokratisk syn på ledarskapet.


Om du efter den här mycket korta introduktionen till konceptet VUCA helt eller delvis känner att här finns det något bra, vad är nästa steg? En pragmatisk ledare skulle nog tänka något i stil med ”hur vill jag att den nya kunskapen ska påverka mig i min vardag som ledare och vad måste jag göra?”.


Först och främst inse att VUCA handlar om att du som ledare bör utforska fem grundläggande teman (det finns många fler). Dels hur du som individ och dels hur din organisation, enhet eller ledningsgrupp som ett system hanterar följande:

 1. Beslut - Hur tar vi beslut? Har vi rätt faktorer och tid att reflektera innan beslut?

 2. Risk - Hur hanterar vi risk och möjligheter? Vad är det bästa/värsta som kan hända?

 3. Framtiden - Hur planerar vi framåt? Vad förutspår vi i framtiden? Hur kan vi förbereda oss för de teman vi ser och för alternativa verkligheter?

 4. Problem - Hur löser vi problem? Vad gör vi om det oväntade händer?

 5. Förändring - Hur stödjer vi förändringar och förbättringar? Har vi ett system som gör att vi blir starkare av våra misslyckanden?

Jaha, de där fem punkterna var ju inte helt enkla i sig. Hur tar jag det vidare?

 1. Gör en genomlysning av din organisation. Gör det själv om du känner dig kompetent eller så tar du hjälp av en organisationskonsult. Provtryck med hjälp av en välformulerad enkät, ett bra 360-analysverktyg eller ett antal workshopar hur ni agerar i de fem områdena.

 2. Gör detsamma med dig själv. Ta hjälp av en coach. Det är nästintill omöjligt att se sig själv och göra en förflyttning till ett nytt sätt att se på världen och agera annorlunda utan extern hjälp.

En del av ett förhållningssätt i VUCA-världen handlar om att göra sig själv och sin organisation medveten och förberedd. Att skapa ett system som är robust, resilient eller det engelska uttrycket ”antifragile” (anti-ömtålig) som mycket förenklat innebär att ett system som utsätts för chock inte bara klarar av chocken utan faktiskt stärks av den.

Till sist om jag får parafrasera den amerikanske journalisten och satirikern H.L. Mencken: Till varje komplext problem finns det alltid ett enkelt, prydligt och trovärdigt svar. Det svaret är alltid fel.


För dig som vill läsa mer:

https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity

https://usawc.libanswers.com/faq/84869

https://www.thayerleadership.com/blog/2017/leading-in-chaos-lessons-from-the-fog-of-war?r=1

https://chiefexecutive.net/understanding-vuca-environment/


Shiven Holmgren, har under snart 20 år arbetat med personlig utveckling, terapi, kommunikation, gruppdynamik och förändringsarbete i olika funktioner. Sedan tio år tillbaka har han fokuserat mer på coaching och ledarskapsutveckling i form av chefsstöd, handledning, ledningsgruppsutveckling och utveckling av hela organisationer inom både offentlig sektor och näringslivet.


2020 avslutade han sina studier till beteendevetare vid Örebro universitet med en fil. kand. i psykologi.


Shiven är intresserad av organisationers komplexitet. Hans förhållningssätt till ledare och organisationer är att de rör sig i en värld som är mycket mer volatil, osäker, komplex och mångtydig än vad tidigare syn på ledarskap gjort gällande.


Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

Jag förstår
bottom of page